ซากุระจากเมล็ดที่ไปท่องอวกาศ เริ่มบานหลังลงดินเพียงสี่ปี

By: lew
Writer
on Sun, 13/04/2014 - 21:18

มีรายงานว่าต้นซากุระที่เมล็ดถูกนำขึ้นไปท่องอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้านวัฒธรรมและการศึกษาในปี 2008 เริ่มออกดอกครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายนปีนี้ นับว่าเร็วกว่าต้นซากุระทั่วไปที่มักออกดอกครั้งแรกหลังปลูกนาน 8 ถึง 10 ปี

เมล็ดซากุระนี้ถูกนำไปปลูกที่วัด Ganjoji ในเขตเกียวโต โดยต้นแม่ของมันมีอายุถึง 1,250 ปี ตอนนี้มันสูงสี่เมตร และดอกชุดแรกของมันมีเพียง 9 ดอก แต่ละดอกมี 5 กลีบ จนตอนนี้มีต้นซากุระในโครงการนี้ 14 ต้นที่ปลูกขึ้นจากเมล็ด มี 4 ต้นที่มีรายงานว่าออกดอกแล้ว

ทาง Japan Manned Space Systems (JAMSS) ผู้รับผิดชอบโครงการนำเมล็ดขึ้นไปยังสถานีอวกาศนี้ระบุว่าโครงการเองเปิดให้เด็กๆ ส่งเมล็ดต้นไม้เข้าไปยังโครงการ โดยคาดว่าเมล็ดเหล่านี้จะออกดอกประมาณสิบปีหลังกลับมาปลูก พอดีกับเด็กที่ส่งเมล็ดเหล่านี้จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่

ในทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากไม่มีกลุ่มควบคุม (เช่นเมล็ดกลุ่มเดียวกันที่สุ่มเก็บไว้บนโลกแล้วปลูกพร้อมกัน) เราคงบอกไม่ได้ว่าการนำเมล็ดขึ้นไปยังอวกาศนั้นมีผลทำให้พืชเติบโตเร็วว่าปกติหรือไม่

ที่มา - Yahoo! News

ภาพตัวอย่างดอกซากุระ (ไม่ใช่ต้นในข่าว)