วิกฤติไครเมียกระทบนาซ่า ต้องตัดการสื่อสารกับรัสเซียทุกโครงการยกเว้นสถานีอวกาศนานาชาติ

By: lew
Writer
on Thu, 03/04/2014 - 13:01
Topics: 

วิกฤติไครเมียทำให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ และรัสเซียที่ดีขึ้นเรื่อยๆ นับแต่การล่มสลายของรัสเซียตั้งแต่ช่วง 1980 กลับมาย่ำแย่อีกครั้ง สหรัฐฯ โต้ตอบการที่รัสเซียผนวกดินแดนกับไครเมียด้วยมาตรการหลายอย่าง ตอนนี้มาตรการล่าสุดคือหยุดความร่วมมือทางอวกาศกับรัสเซีย ยกเว้นเฉพาะความร่วมมือในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติและโครงการที่มีหลายชาติร่วมมือกันโดยประชุมนอกรัสเซีย

หลังประกาศนี้ บุคคลากรของนาซ่าจะไม่สามารถประชุมกับทางรัสเซีย, ส่งอีเมลหรือประชุมออนไลน์, หรืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัสเซียเข้าอาคารของนาซ่าได้อีกต่อไป ยกเว้นขออนุญาตเป็นกรณีและโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ

ตอนนี้นาซ่าอาศัยรัสเซียเพื่อส่งนักบินขึ้นไปทำภารกิจในอวกาศทั้งหมด นับแต่ปลดระวางกระสวยอวกาศไป หลังมีปัญหาความสัมพันธ์นี้ นาซ่าต้องเร่งกลับมาเปิดโครงการนำส่งนักบินอวกาศจากในสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยกำหนดตอนนี้จะทำได้ในปี 2017

สหรัฐฯ มีนักบินอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ และการรับตัวนักบินเหล่านี้กลับลงมาจะต้องอาศัยยานอวกาศของรัสเซียและทีมงานภาคพื้นดินของรัสเซียอยู่ดี

ที่มา - ArsTechnica

1 Comment

hisoft's picture
  • นาซ่าต้องเร่งกลับมาเปิดโครงการนำส่งนักบินอวกาศจากในสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยกำหนดตอนนี้จะทำได้ในปี 2017

หมายถึงสหรัฐฯ จะไม่มีนักบินอวกาศขึ้นไปประจำบนสถานีอวกาศอีกจนกว่าจะปี 2017 หรือยอมตกลงเป็นรายครั้งไปหรือครับ?

The Phantom Thief