[แอนิเมชั่น] ดวงอาทิตย์มีอายุเท่าไร?

By: mk
Writer
on Sun, 30/03/2014 - 10:23

ซีรีส์วิดีโอแอนิเมชั่นดาราศาสตร์ของ หอดูดาวกรีนนิช (Royal Observatory Greenwich) ของอังกฤษ ตอนที่สองครับ (ตอนแรก: ภายใน Black Hole มีอะไร?)

ตอนนี้เป็นการอธิบายว่า "ดวงอาทิตย์" ของระบบสุริยะจักรวาลมีอายุเท่าไร โดยวิธีการประเมินจะใช้การนับอายุจากธาตุ แบบที่เราใช้วัดวัตถุโบราณบนโลกที่ใช้กรรมวิธี Carbon Dating ซึ่งกรณีของวัตถุในจักรวาลที่ประเมินว่าธาตุต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกันในตอนแรก ดังนั้นจึงสามารถเอาไส้ในของอุกกาบาตมาวัดอายุด้วยวิธีคล้ายๆ กันแต่เปลี่ยนธาตุเป็น Rubidium แทน (Rubidium Dating)

ตัดตอนมาที่ผลลัพธ์ ได้ว่าดวงอาทิตย์ของเรามีอายุ 4,500 ล้านปีโดยประมาณ คำถามต่อไปคือ 4,500 ล้านปีนี่มันเยอะหรือน้อย ดวงอาทิตย์จะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหน

วิธีการในส่วนนี้ใช้การประเมินว่าดวงอาทิตย์มี "พลังงาน" เหลืออยู่เท่าไร โดยคิดจากสมการ E=MC2 ของไอน์สไตน์ หามวลของดวงอาทิตย์และพลังงานที่ตกกระทบโลก แล้วคำนวณออกมาเป็นพลังงานที่เหลืออยู่ได้ สรุปว่าดวงอาทิตย์ของเราเดินทางมาอยู่ในช่วงวัยกลางคน อยู่ประมาณครึ่งชีวิตพอดีครับ

ที่มา - Gizmodo