โรคอัลไซเมอร์อาจตรวจพบได้แต่เนิ่นๆ ด้วยการตรวจเลือด

By: lew
Writer
on Wed, 12/03/2014 - 00:27

การต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์เป็นประเด็นใหญ่ในการวิจัยทางการแพทย์ทุกวันนี้ กระบวนการรักษาที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการวินิจฉัยโรคให้ได้เร็ว แต่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีกระบวนการตรวจก็ยังทำได้ยาก กระบวนการตรวจที่แม่นยำต้องตรวจหลายอย่างร่วมกัน (ตาม EFNS guideline ระบุกระบวนการตรวจ ได้แก่ CSF, neuropsychology, neuroimaging) แต่แนวทางใหม่แสดงว่าการตรวจเลือดเพียงอย่างเดียวอาจคาดการณ์ถึงโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง 90% ล่วงหน้า 2-3 ปี

ทีมงานตรวจเลือกกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปจำนวน 525 คน และตรวจภาาวะการทำงานของสมอง (neurocognitive tests) โดยในการตรวจเลือด ทีมงานตรวจค่าของลิปิด (lipid) 10 ชนิดด้วยกัน เมื่อครบห้าปี พบว่ามี 74 คนในกลุ่มตัวอย่างมีอาการโรคอัลไซเมอร์ ทีมงานนำข้อมูลของผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ภายในห้าปีมาสร้างโมเดลว่าลิปิดทั้งสิบแบบนั้นต่างจากคนทั่วไปอย่างไร จากนั้นจึงนำโมเดลนี้มาพยากรณ์กลุ่มตัวอย่างอีก 40 คนที่แยกออกไป

ผลทดสอบพบว่าโมเดลที่ได้มีความแม่นยำ 90% และสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้า เทียบกับการพยากรณ์โรคล่วงหน้าด้วยวิธีการตรวจพันธุกรรม ApoE ที่มีอันตราความผิดพลาดสูงกว่านี้มาก

ทีมงานระบุว่าแม้ผลจะน่าทึ่งแต่กระบวนการนี้ยังต้องรอการทดสอบซ้ำในกลุ่มผู้ป่วยที่ใหญ่กว่านี้ และทดสอบกับประชากรกลุ่มอื่นๆ อีกช่วงหนึ่งก่อนจะได้รับการยอมรับให้เป็นกระบวนการตรวจปกติ

รายงาน "Plasma phospholipids identify antecedent memory impairment in older adults" ตีพิมพ์ลงใน Nature Medicine เดือนมีนาคม 2014 doi:10.1038/nm.3466

ที่มา - Clinical Advisor

ภาพ phospholipid ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายของเรา แผนภาพแสดง phospholipids รวมตัวกันเป็นผนังเซลล์ (ภาพโดย Dhatfield)

1 Comment