องค์การอนามัยโลกเตรียมลดปริมาณน้ำตาลที่แนะนำลงครึ่งหนึ่ง

By: lew
Writer
on Thu, 06/03/2014 - 00:50

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ออกร่างแนวทางแนะนำการกินอาหารฉบับใหม่ เตรียมลดปริมาณพลังงานที่ได้จากน้ำตาลลงเหลือ 5% ต่อวัน หรือ 6 ช้อนชา โดยนับเฉพาะน้ำตาลที่ถูก "เติม" เข้าไปในอาหาร ไม่ว่าจะเติมไปในรูปแบบของน้ำตาล, น้ำผึ้ง, น้ำผลไม้, หรือน้ำผลไม้เข้มข้นก็ตาม

แนวทางแนะนำก่อนหน้านี้ระบุว่าคนทั่วไปไม่ควรได้รับพลังงานจากน้ำตาลประเภทนี้เกิน 5% ของพลังงานทั้งหมด คำแนะนำใหม่จะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว แม้คำแนะนำเดิมที่ออกมาตั้งแต่ปี 2002 จะตั้งไว้สูง แต่ประชากรอังกฤษก็บริโภคน้ำตาลเป็นสัดส่วนถึง 11.6% ในผู้ใหญ่ และ 15.2% ในเด็ก

คำแนะนำให้ลดพลังงานจากน้ำตาลเหลือเพียง 5% เป็นเป้าหมายที่ทำได้ยาก WHO ยอมรับและระบุว่าเป้าหมายนี้เป็นเพียง "คำแนะนำอย่างมีเงื่อนไข" เท่านั้น สำหรับ "คำแนะนำอย่างจริงจัง" จะแนะนำว่าให้ลดพลังงานจากน้ำตาลให้ต่ำว่า 10%

ที่มา - Reuters, BBC