FDA เสนอฉลากโภชนาการใหม่ เห็นพลังงานชัดเจน

By: lew
Writer
on Wed, 05/03/2014 - 00:11
Topics: 

FDA (U.S. Food and Drug Administration หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ) เสนอให้เปลี่ยนฉลากโภชนาการของอาหารเสียใหม่เพื่อให้ตรงกับพฤติกรรมการกินมากขึ้น

ข้อเสนอนี้จะขยายขนาดของ "หน่วยบริโภคต่อบรรจุ" และ "พลังงานต่อหน่วยบริโภค" ขึ้นเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้วจะได้รับพลังงานแค่ไหน ขยายขนาดตัวเลขของโภชนาการต่างๆ ให้ใหญ่ขึ้นและมาอยู่ด้านหน้าของข้อมูล พร้อมกับเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม เช่น น้ำตาลที่ใส่เพิ่ม (added sugar) แยกออกจากน้ำตาลปกติ ข้อมูลบางส่วนถูกตัดออก เช่น พลังงานจากไขมัน เพราะรายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าชนิดของไขมันที่ได้รับ มีผลต่อสุขภาพมากกว่า

ทาง FDA ต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะเป็นเวลา 90 วันจึงสามารถบังคับใช้ฉลากแบบใหม่นี้ได้ และจะมีผลต่ออาหารทั้งหมดยกเว้นอาหารประเภท เนื้อ, สัตว์ปีก, และไข่ไก่แปรรูป ที่กำกับดูแลโดยหน่วยงานอื่น

ที่มา - FDA

upic.me

ฉลากแบบใหม่

upic.me

ฉลากแบบเก่า คล้ายกับของไทย

4 Comments

-Rookies-'s picture

อยากให้ไทยเปลี่ยนด้วย เอาตัวใหญ่ ๆ จะได้หันมามองกันบ้าง

mementototem's picture

ของไทยจะมีข้อมูลแบบย่ออยู่หน้าซองด้วย แต่ไม่แน่ใจว่าบังคับหรือเป็นตัวเลือก เพราะบางยี่ห้อก็ไม่มี

nutrition facts on front

-Rookies-'s picture

เท่าที่เคยได้ยินมา รู้สึกจะบังคับกับขนมบางชนิดนะครับ

Golflaw's picture

ผมอยากให้ไทยระบุชนิดของไขมันบ้าง
เพราะเท่าที่รู้ trans fat เป็นไขมันที่อันตรายมาก ไม่รู้เลยว่าที่กินเข้าไปอะไรมี trans fat บ้าง -*-