แพทย์ใช้การพิมพ์สามมิติสร้างแบบจำลองช่วยในการวางแผนผ่าตัด

By: natt_han
Writer
on Thu, 27/02/2014 - 11:50

แพทย์ได้นำเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เข้ามาช่วยในการวางแผนผ่าตัดหัวใจเด็กชายอายุ 14 เดือน ซึ่งหัวใจมีความผิดปกติมาตั้งแต่เกิดถึงสี่อย่าง โดยการใช้ภาพที่ได้จาก CT scan นำไปสร้างแบบจำลองของหัวใจ โดยพิมพ์ออกมาให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริง 1.5 เท่า วัสดุที่ใช้เป็นเส้นใยที่มีความยืดหยุ่น ใช้เวลาในการพิมพ์ 20 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย US$600

จากนั้นแพทย์จึงนำแบบจำลองไปใช้ในการวางแผนการผ่าตัด ซึ่งทำให้สามารถแก้ไขความผิดปกติทั้งหมดได้ในการผ่าตัดครั้งเดียว
แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดกล่าวว่า การใช้โมเดลสามมิตินี้เป็นเหมือนตัวเปลี่ยนเกมในการวางแผนการผ่าตัดหัวใจอันซับซ้อนได้เลย

แบบจำลองหัวใจ

ที่มา: gizmag

4 Comments

lew's picture

ตอนขึ้นย่อหน้าใหม่ต้องเคาะสองครั้งนะครับ

-Rookies-'s picture

ห๊ะ หัวใจขนาด 1.5 เท่าของเด็กอายุ 14 เดือน ทำไมมันยังใหญ่จังเลย