PLOS ประกาศนโยบาย งานวิจัยต้องเปิดเผยข้อมูลดิบต่อสาธารณะ

By: lew
Writer
on Wed, 26/02/2014 - 12:53

การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารแบบเปิดที่ให้สาธารณะเข้าถึงบทความรายงานวิจัยได้ฟรีเริ่มเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป (แม้จะมีปัญหาความน่าเชื่อถือบ้างในหัววารสารที่ไม่ดัง) แต่ปัญหาสำคัญของโลกงานวิจัยช่วงหลังคือกระบวนการตรวจสอบผลการวิจัยทำได้ยากเพราะต้องตรวจสอบจากข้อมูลที่สำรวจมาใหม่ทั้งหมด ทาง Public Library of Science (PLOS) วารสารเปิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดฉบับหนึ่งระบุให้นักวิจัยต้องเซ็นชื่อรับรองว่าจะเปิดข้อมูลให้สาธารณะเข้าถึงได้

ข้อมูลดิบที่ PLOS ระบุให้นักวิจัยเปิดเผย ได้แก่ ผลตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลดิบ, โค้ดของซอฟต์แวร์, รายงานการวัดผลข้อมูลในไฟล์สเปรตชีต, รูปภาพที่รวบรวมมา โดยให้ทางเลือกนักวิจัยเปิดเผยข้อมูลไว้สามทาง ได้แก่ แนบไปกับตัวรายงานเอง, แยกไฟล์ไปฝากไว้ที่ PLOS, และเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้ดาวน์โหลดเอง โดยต้องลงทะเบียนหมายเลข DOI สำหรับข้อมูลแต่ละชุด

ทาง PLOS ยอมรับว่าข้อมูลจำนวนหนึ่งคงไม่สามารถเปิดเผยตามนโยบายนี้ได้เพราะเป็นความลับทางการแพทย์หรือเป็นข้อมูลที่ได้สิทธิ์ใช้งานต่อมา ในกรณีนั้นนักวิจัยต้องระบุว่า ข้อมูลมีให้ในกรณีที่ร้องขอ และต้องระบุวิธีการติดต่อขอข้อมูลเอาไว้

ที่มา - PLOS, ArsTechnica

1 Comment

-Rookies-'s picture

โหดมาก เปิดโค้ดด้วย ทำได้จริงงานวิจัยจะก้าวหน้าแบบก้าวกระโดเลยทีเดียว