สหภาพยุโรปให้ทุนพัฒนาระบบกรองข่าวลือออนไลน์

By: lew
Writer
on Thu, 20/02/2014 - 09:20

ปัญหาข่าววงใน (เส้นใหญ่, คนสนิท, ข้อมูลลับ, ห้ามแชร์ต่อ ฯลฯ) ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของประเทศไทย ประเทศแถบยุโรปเองก็พบปัญหาแบบเดียวกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมือง เช่น จราจลปี 2011 ที่ลอนดอน ตอนนี้สหภาพยุโรปก็ให้ทุนแก่มหาวิทยาลัยห้าแห่ง ได้แก่ Sheffield, Warwick, King's College, Saarland, และ MODUL ร่วมกับบริษัทเอกชนอีกสี่แห่งเพื่อพัฒนาระบบคัดกรองข่าวลือออนไลน์ในชื่อโครงการ Pheme

ระบบอัตโนมัติจะสามารถคัดแยกข่าวลือออกเป็นข่าวสี่ประเภท ได้แก่ การคาดการณ์, ข้อโต้แย้ง, ข่าวคลาดเคลื่อน, และข่าวหลอก (ปล่อยข่าวผิดอย่างจงใจ) โดยจะตรวจสอบทั้งประวัติของคนปล่อยข่าว ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ปล่อยข่าวมีประวัติปล่อยข่าวเป็นอย่างไร และตรวจสอบข้อเท็นจริงเพื่อตรวจว่าข้อเท็จจริงในข่าวถูกต้องหรือไม่

โครงการนี้มีสัญญาสามปี คงเสร็จไม่ทันให้บ้านเราใช้งานกันครับ

ที่มา - Sheffield University

3 Comments

mementototem's picture

"และตรวจสอบข้อเท็นจริง" ข้อเท็จจริง

ยังไงก็คงได้ใช้รึเปล่า? ใช่ว่าจะไม่มีข่าวลือข่าวลวงหลังจากนี้เสียเมื่อไหร่

-Rookies-'s picture

ผมว่าถึงเสร็จบ้านเราก็ไม่ได้ใช้มั้ง ไม่น่าจะรองรับภาษาไทยอันซับซ้อนยิ่งยวดได้