นาซ่าทดรอบระบบชี้เป้าสำหรับกล้องโทรทรรศน์ติดบอลลูนรุ่นใหม่

By: lew
Writer
on Mon, 10/02/2014 - 19:01

กระบวนการสำรวจดาวจากกล้องโทรทรรศน์บนพื้นโลกนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่างจากชั้นบรรยากาศของโลกเราเอง ทำให้การสำรวจแสงอัลตราไวโอเล็ตและอินฟราเรดเป็นไปไม่ได้เลย แต่การส่งกล้องโทรทรรศขึ้นไปสำรวจในอวกาศก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แนวทางเลือกคือการติดกล้องขึ้นไปกับบอลลูนที่ความสูง 37 กิโลเมตร อยู่เหนือบรรยากาศถึงร้อยละ 95 ทำให้แทบไม่มีอะไรกั้น ปัญหาสำคัญคือการชี้กล้องโทรทรรศน์ให้ชี้ไปที่ดาวเป้าหมายได้นิ่งๆ ซึ่งสำคัญมากสำหรับการสำรวจดวงดาว

ศูนย์การบินที่เกาะ Wallops ของนาซ่าพัฒนา Wallops Arc Second Pointer (WASP) ซึ่งเป็นระบบขี้เป้าหมายความแม่นยำสูงในระดับดีกว่าอาร์ควินาที

ระบบ WASP นี้ถูกทดสอบมาตั้งแต่ปี 2011 และเริ่มใช้งานครั้งแรกในปี 2013 โดยใช้ดับระบบสำรวจความเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกที่ชื่อว่า HyperSpectral Imager for Climate Science (HySICS) แต่ความแม่นยำของมันทำใหันักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยข้อมูลดาวเคราะห์สนใจใช้งานด้วย โดยเดือนสิงหาคมปีนี้จะมีการปล่อยกล้อง Observatory for Planetary Investigations from the Stratosphere (OPIS) ภายในเดือนสิงคมนี้ และจะอัพเกรดตัว WASP ให้สามารถเล็งมุมเงยได้มากกว่า 25 องศา เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานสำรวจดาวเคราะห์กว่าตอนนี้

ที่มา - NASA

ภาพ WASP บนเครนในการทดลองใช้งาน

upic.me

ภาพ WASP ติดตั้งกับ HySICS

upic.me