เจ้าหน้าที่ควบคุมฐานยิงนิวเคลียร์สหรัฐฯ ครึ่งฐานทัพเกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบ

By: lew
Writer
on Fri, 31/01/2014 - 14:10

ฐานทัพอากาศ Malmstrom ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นฐานยิงนิวเคลียร์ที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปล่อยจรวดกลับมีการโกงข้อสอบภายในกันอย่างเป็นขบวนการ

เรื่องนี้ถูกสอบสวนเพราะมีการตรวจสอบเหตุการณ์ครอบครองยาเสพติดผิดกฎหมายในหมู่ทหาร แต่เมื่อค้นข้อความในผู้ควบคุมมิสไซล์รายหนึ่งกลับพบคำตอบของแบบทดสอบอยู่ จากการขยายผลครั้งแรกกองทัพอากาศรายงานว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบนี้ 34 คน และเมื่อสืบค้นต่อไปกลับพบว่ามีผู้ที่รู้เห็นกับการโกงข้อสอบนี้ถึง 92 คน มากกว่าครึ่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมมิสไซล์ในฐานทัพนี้ ที่มีทั้งหมด 183 คน

ขั้นตอบปฎิบัติของการควบคุมมิสไซล์นิวเคลียร์นั้นซับซ้อน และผิดพลาดไม่ได้ เจ้าหน้าที่จึงต้องทดสอบซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จึงสามารถทำงานต่อไปได้ งานนี้กองทัพอากาศต้องจัดสอบเจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งหมด และถอดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 92 คนออกจากหน้าที่ทันที

กองทัพอากาศเชื่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นกรณีเฉพาะของฐานทัพนี้เท่านั้น เพราะฐานทัพอื่นๆ ใช้ข้อสอบต่างกันออกไป

ที่มา - Reuters

1 Comment