สหรัฐฯ พร้อมสำหรับสถานีอวกาศ ทำเนียบขาวเห็นชอบงบประมาณให้ ISS ต่อไปอีกสี่ปี

By: lew
Writer
on Thu, 09/01/2014 - 13:05

งบประมาณซ่อมบำรุงสถานีอวกาศนานาชาติที่สหรัฐฯ อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้จะครบกำหนดในปี 2020 แต่ตอนนี้ทางทำเนียบขาวก็อนุมัติเงินล่วงหน้าชุดใหม่เพื่อต่องบประมาณไปจนถึงปี 2024 แล้ว

งบประมาณนี้จะต้องให้รับความเห็นชอบอีกครั้งโดยประธานาธิปดีคนต่อไป ก่อนเข้าสู่สภาคองเกรส Bill Gerstenmaier หัวหน้าโครงการการบินแบบมีนักบินของนาซ่าเชื่อว่าสภาเองจะเห็นชอบงบประมาณนี้ด้วยเช่นกัน

รายงานการสำรวจล่าสุดประเมิณว่า ISS จะมีอายุการใช้งานไปจนถึงปี 2028 และช่วงนี้เป็นช่วงที่การทำงานของสถานีอวกาศมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะช่วงแรกงานวิจัยกลับมีไม่มากนักเพราะภารกิจส่วนมากของนักบินกลับเป็นภารกิจการซ่อมบำรุง

ในปี 2008 นักบินมีชั่วโมงการวิจัยวิทยาศาสตร์เฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ตอนนี้เพิ่มเป็น 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่มา - LA Times