ครบรอบ 50 ปี Deep Space Network เครือข่ายเพื่อการสื่อสารข้ามดวงดาว

By: lew
Writer
on Fri, 27/12/2013 - 21:39

ขณะที่เราตื่นเต้นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกันทั้งโลก แต่ในวันที่ 24 ธันวาคม 1963 มีเครือข่ายอีกชุดหนึ่งที่ทำงานเบื้องหลังทำให้เราสามารถสื่อสารกับดาวเทียมและยานสำรวจที่เดินทางไกลไปยังนอกระบบสุริยะจักรวาลได้ เครือข่ายนั้นเรียกว่า Deep Space Network (DSN)

DSN เป็นเครือข่ายของศูนย์รับคลื่นวิทยุจากนอกโลกสามศูนย์ ตั้งอยู่ใน สหรัฐฯ, ออสเตรเลีย, และสเปน ทำมุมห่างกันประมาณ 135 องศาพอดี เพื่อให้มีจานไปยังยานที่อยู่นอกโลกได้ตลอดเวลา ทุกวันนี้มีโครงถึง 30 โครงการนอกโลกพึ่งพา DSN อยู่

นอกจากใช้รับส่งข้อมูลแล้ว DSN ยังสามารถ "ปิง" (ping) เพื่อตรวจจับวัตถุนอกโลกได้อย่างแม่นยำ เช่น เมื่อดาวหางเข้าใกล้โลกก็สามารถยิงคลื่นออกไปเพื่อวัดระยะทางและความเร็ว

ความฝันของการพัฒนา DSN คือการพัฒนาให้รองรับแบนวิดท์สูงๆ ได้ เพื่อให้ในอนาคตเราจะดูวิดีโอส่งตรงจากยานสำรวจระยะไกลเช่นดาวอังคาร

ที่มา - NASA JPL

upic.me

upic.me