ผู้ชายจมูกใหญ่กว่าผู้หญิงเพราะต้องการพลังงานมากกว่า

By: terminus
Writer
on Tue, 19/11/2013 - 20:45

ลักษณะองค์ประกอบบนใบหน้าอย่างหนึ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง คือ ขนาดของจมูก โดยทั่วไปผู้ชายจะมีจมูกขนาดใหญ่กว่าผู้หญิง

ทีมนักวิจัยที่นำโดย Nathan Holton แห่ง University of Iowa ได้ติดตามเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเชื้อสายยุโรปจำนวน 38 คน กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เข้าร่วมในโครงการศึกษาตั้งแต่อายุสามขวบจนถึงอายุ 20 กว่าปี นักวิจัยนำเอาขนาดข้อมูลขนาดของจมูกมาเทียบกันระหว่างเพศ และได้ผลออกมาว่าในวัยเด็กก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงมีขนาดของจมูกเกือบจะเท่าๆ กัน ความแตกต่างจะเริ่มโผล่ขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือราวอายุ 11 ขวบ จมูกของผู้ชายจะโตเร็วกว่าผู้หญิงมาก เมื่อพ้นช่วยวัยรุ่น จมูกผู้ชายก็จะใหญ่กว่าจมูกผู้หญิงโดยเฉลี่ยประมาณ 10%

Nathan Holton ตั้งข้อสันนิษฐานว่าในช่วงเข้าวัยเจริญพันธุ์ ร่างกายของเด็กผู้ชายจะมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้หญิง ส่วนผู้หญิงจะมีการเพิ่มของเนื้อเยื่อไขมันมากกว่าผู้ชาย ข้อแตกต่างนี้เองที่ทำให้ร่างกายผู้ชายต้องการออกซิเจนในการเผาผลาญอาหารมากกว่า เนื่องจากเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกินพลังงานสูงกว่าเนื้อเยื่อไขมัน เมื่อต้องการออกซิเจนมาก จมูกผู้ชายจึงต้องมีขนาดใหญ่เพื่อให้สูดอากาศเข้าปอดได้ครั้งละมากๆ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ก็สนับสนุนสมมติฐานของ Nathan Holton เป็นอย่างดี เด็กผู้ชายในวัยเจริญพันธุ์มีอัตราเมตาบอลิซึมพื้นฐาน, ความต้องการพลังงาน, และปริมาณการบริโภคออกซิเจนสูงกว่าเด็กผู้หญิงที่มีน้ำหนักและอายุเท่ากันมาก

นักวิจัยยังเชื่ออีกด้วยว่าเหตุผลนี้ยังอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายได้ด้วยว่าทำไมมนุษย์สปีชีส์อื่นๆ ในสายสกุล Homo ถึงมีขนาดจมูกและทรวงอกใหญ่กว่ามนุษย์สมัยใหม่ Homo sapiens sapiens อย่างเรา

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน American Journal of Physical Anthropology DOI: 10.1002/ajpa.22402

ที่มา - PhysOrg