เศรษฐกิจต้องมาก่อน ญี่ปุ่นกลับเป้าหมายลดการปล่อยสารเรือนกระจก

By: lew
Writer
on Mon, 18/11/2013 - 22:44

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติเป้าหมายใหม่ในการลดการปล่อยสารเรือนกระจก จากเดิมมีเป้าว่าจะลดจากปีฐานคือ 1990 ลง 25% ภายในปี 2020 กลายเป็นการเลื่อนปีฐานเป็น 2005 และลดตัวเลขที่จะลดลง จนทำให้เมื่อเทียบกับปี 1990 แล้ว เป้าหมายใหม่กลายเป็นการปล่อยสารเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 3%

รัฐบาลระบุว่าการปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หลังเหตุการณ์ฟุกุชิมะ ทำให้เป้าหมายเดิมไม่อยู่ในความเป็นจริงอีกต่อไป

ทางตัวแทนกลุ่ม Greenpeace ในญี่ปุ่นแสดงความผิดหวังต่อการประกาศนี้ และยืนยันว่าญี่ปุ่นสามารถทำตามเป้าหมายเดิมได้แม้ไม่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หากลงทุนกับพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ให้มากกว่านี้

การถอยออกจากเป้าหมายของญี่ปุ่นคงทำให้เวทีระหว่างประเทศเปลี่ยนไปอย่างมาก เป้าหมายที่ประเทศอื่นๆ เคยตั้งไว้อาจจะเปลี่ยนไปตามกันหลังจากนี้ อีกทางเลือกหนึ่งคือสนับสนุนให้ญี่ปุ่นกลับมาเป็นประเทศใช้พลังงานนิวเคลียร์อีกครั้ง เพื่อลดการปล่อยสารเรือนกระจกเหล่านี้ลง

ที่มา - The New York Times