"นัยสำคัญ" ในงานวิจัยอาจจะไม่เพียงพอ นักสถิติเสนอค่ามาตรฐานใหม่

By: lew
Writer
on Wed, 13/11/2013 - 07:59

การนำเสนองานวิจัยทุกวันนี้ เมื่อต้องนำเสนอผลที่ได้สำรวจมา ในกรณีต้องการนำเสนอความแตกต่างของชุดข้อมูลแต่ละชุด ทุกวันนี้มักใช้สองค่าเพื่อวัดความชัดเจนของผลทดลอง คือ การใช้นัยสำคัญทางสถิติ และความน่าจะเป็นแบบ Bayesian นักสถิติ Velan Johnson กลับพบว่าค่าความน่าจะเป็น Bayesian ที่มักใช้ค่า Bayes factor ที่ 0.05 นั้นทำให้ผลการทดลองหลายครั้งกลับไม่สามารถทำซ้ำได้

Johnson เรียกร้องให้วงการวิจัยปรับมาตรฐานการวิจัยให้ใช้ Bayes factor ที่ 0.005 แทน เพราะจะให้ผลที่แน่นอนกว่า และจะมีงานวิจัยที่ทำซ้ำไม่ได้น้อยมากหากทำวิจัยอย่างถูกต้อง

งานวิจัย "Revised standards for statistical evidence" ตีพิมพ์ลงใน Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America หมายเลข doi:10.1073/pnas.1313476110

ที่มา - Nature

1 Comment

pawinpawin's picture

ส่วนตัวคิดว่าการที่เอา 0.05 มาจับ เป็นแค่ guideline คร่าวๆ นะ ถ้าอ่านแล้วคิดแต่ว่า 0.05 นี่ significant นี่เป็นผู้อ่านที่ไม่ดีเลย ควรระลึกเสมอถึงความหมายของ p value ที่แท้จริงมากกว่า