สมองของคนเราสนใจความเจ็บปวดของศัตรูมากกว่าความเจ็บปวดของคนท่าทางเป็นมิตร

By: terminus
Writer
on Fri, 01/11/2013 - 03:39

การรับรู้ความเจ็บปวดเป็นระบบที่ประกอบด้วยสมองหลายส่วน ได้แก่ insula cortex, the anterior cingulate และ somatosensory cortices ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มักจะเรียกรวมว่าเป็น "pain matrix" นักวิทยาศาสตร์ทราบดีว่าเมื่อเราเห็นผู้อื่นเจ็บปวด สมองส่วนที่ pain matrix ของเราก็จะทำงานไปด้วยราวกับว่าสิ่งเร้าที่ก่อความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นกับตัวเรา ทฤษฎีในปัจจุบันจึงเชื่อกันว่าการทำงานของสมองที่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดของคนอื่นนี้เป็นพื้นฐานความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น (Empathy)

ทีมวิจัยที่นำโดย Lisa Aziz-Zadeh แห่งสถาบันสมองและความคิดสร้างสรรค์ของ USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences ต้องการจะทราบว่าสมองของเราจะตอบสนองแตกต่างกันอย่างไรระหว่างตอนที่เห็นคนที่ชอบกับคนที่เกลียดได้รับความเจ็บปวด

การทดลองของพวกเขาใช้กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครที่เป็นผู้ชายชาวยิวทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะได้รับชมวิดีโอ 2 ชุดโดยวิดีโอชุดแรกแสดงภาพของผู้ต่อต้านยิว (anti-Semitic) ที่กำลังได้รับความเจ็บปวด ส่วนวิดีโออีกชุดเป็นภาพความเจ็บปวดของคนธรรมดาที่มีท่าทางเป็นมิตร และในระหว่างที่ดูวิดีโอ กลุ่มตัวอย่างจะถูกวัดระดับการทำงานของสมองด้วยเทคนิค functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าภาพความเจ็บปวดของผู้ต่อต้านยิวกระตุ้นให้ striatum ซึ่งเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับรางวัลของกลุ่มตัวอย่างชาวยิวทำงาน ผลส่วนนี้ไม่น่าแปลกอะไร เพราะงานวิจัยหลายชิ้นก่อนหน้านี้ก็ให้ผลออกมาในลักษณะเดียวกัน คนส่วนใหญ่จะ "รู้สึกดีในสมอง" เมื่อเห็นศัตรูได้รับความเจ็บปวดทรมาน

แต่ผลระดับการทำงานของ pain matix ที่ได้จากการทดลองนี้ออกมาพิลึกผิดความคาดหมายอย่างสิ้นเชิง เมื่อเห็นภาพผู้ต่อต้านยิวได้รับความเจ็บปวด สมองส่วน pain matrix ของกลุ่มตัวอย่างกลับมีการตอบสนองรุนแรงกว่าตอนที่เห็นคนที่มีท่าทางเป็นมิตร ทั้งที่หากเราเดาสมมติฐานจากทฤษฎีในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างควรจะเห็นอกเห็นใจคนที่ท่าทางเป็นมิตรมากกว่าศัตรูของเรา

ฉะนั้นนักวิจัยจึงย้อนกลับไปตั้งคำถามต่อความเข้าใจที่เรามีเกี่ยวกับ pain matrix และ empathy บางทีการทำงานของ pain matrix เมื่อเห็นคนอื่นเจ็บปวดอาจจะเป็นเพียงการนำตัวเราเข้าไปสังเกตความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดเพื่อจะนำมาวิเคราะห์ต่อ ไม่มีอะไรกำหนดว่ามันต้องเหนี่ยวนำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ (empathy และ sympathy) เสมอไป วิวัฒนาการอาจจะมีแรงผลักดันให้เราเน้นสำรวจอารมณ์ความเจ็บปวดของศัตรูมากกว่าเพื่อที่จะได้คะเนสถานการณ์ในวันข้างหน้าว่าศัตรูจะกลับมาแก้แค้นหรือไม่

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Frontiers in Psychology DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00772

ที่มา - Science Daily

2 Comments

echo's picture

น่ายกเว้นในสนามรบ หรือในกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง