การให้ยาต้านไวรัสในทารกอาจช่วยรักษา AIDS ได้

By: lew
Writer
on Fri, 25/10/2013 - 13:53

รายงานเคสผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่ตรวจพบเชื้อ HIV ก่อนคลอดไม่นาน ทำให้ไม่สามารถให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปยังลูกในท้องได้ ทำให้แพทย์ตัดสินใจให้ยาต้านไวรัสแก่ทารก ผลการติดตามล่าสุดหลังทารกได้รับยา 15 เดือนพบว่าระดับไวรัสต่ำจนตรวจสอบไม่ได้ จนสามารถหยุดการรักษา และถือว่าได้รับการรักษาหายแล้ว

กรณีนี้แม่ของทารกได้รับการตรวจ HIV-1 ขณะคลอดแล้วพบว่าผลเป็นบวก แพทย์จึงให้ยาต้านไวรัสสามตัว ได้แก่ zidovudine, lamivudine, และ nevirapine ตั้งแต่ทารกอายุสามสิบชั่วโมงโดยระหว่างนั้นผลตรวจเลือดทารกพบเชื้อไวรัส เมื่อตรวจเป็นช่วงๆ พบ RNA ของเชื้อ HIV-1 จำนวน 2617 ชุดต่อเลือดหนึ่งมิลลิลิตรในวันที่ 6 จากนั้นตรวจอีกครั้งจึงลดลงเหลือ 516 ชุดในวันที่ 11 และ 265 ชุดในวันที่ 19

เมื่อทารกได้รับยาต่อเนื่อง ช่วงก่อนอายุ 15 เดือน ตรวจไม่พบ RNA ของ HIV-1 ซึ่งอาจจะแปลผลว่ามี RNA อยู่น้อยกว่า 20 ชุดต่อมิลลิเตร

แต่หลังจากเดือนที่ 18 แม่ของทารกก็ไม่พาทารกมาพบแพทย์อีกต่อไป แม่รายงานว่าหยุดให้ยาแก่ทารกระหว่างที่ไม่มาพบแพทย์ด้วยเช่นกัน แต่การตรวจในเดือนที่ 24 ก็พบว่าระดับไวรัสยังต่ำจนตรวจไม่พบ การตรวจต่อเนื่องมาจนเดือนที่ 30 ก็ยังได้ผลแบบเดียวกัน

ยังไม่ยืนยันว่าอะไรทำให้การรักษาครั้งนี้ได้ผล แต่น่าจะเป็นเพราะการได้รับยาตั้งแต่ทารกอายุยังน้อย

รายงานเคส "Absence of Detectable HIV-1 Viremia after Treatment Cessation in an Infant" โดย Deborah Persaud, M.D., Hannah Gay, M.D., Carrie Ziemniak, M.S., Ya Hui Chen, B.A., Michael Piatak, Ph.D., Tae-Wook Chun, Ph.D., Matthew Strain, M.D., Ph.D., Douglas Richman, M.D., และ Katherine Luzuriaga, M.D. รายงานลงใน The New England Journal of Medicine doi:10.1056/NEJMoa1302976

ที่มา - CNN