ทำนายผล KickStarter แม่นยำ 87% ได้ภายในช่วงเวลา 15% แรกของการระดมทุน

By: lew
Writer
on Sat, 19/10/2013 - 02:25

การทำนายผลด้วยสถิติเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเราทุกวันนี้ ทั้งการพยากรณ์อากาศ การหาเส้นทางเดินรถ และตลาดหุ้น ล้วนอยู่บนระบบการทำนายที่ซับซ้อนทั้งสิ้น การระดมทุนใน KickStarter ช่วงหลังๆ แม้จะมีปัญหาว่ามีโครงการส่งมอบของไม่ได้ตามที่สัญญา แต่โครงการประมาณครึ่งหนึ่งกลับระดมไม่ได้ตั้งแต่แรก ทำให้ผู้สนับสนุนต้องคอยเก้อและนำเงินกลับบ้านไป นักวิจัยสามคนจากฝรั่งเศสศึกษาข้อมูลกว่า 16,000 รายการ แล้วพยายามพัฒนาโมเดลการทำนายผล

นักวิจัยอาศัยข้อมูลการจ่ายเงินพัฒนาตามช่วงเวลาของโครงการ โดยปรับระยะเวลาทุกโครงการให้เป็น 1 เท่าๆ กันแล้วดูว่าปริมาณเงินที่สนับสนุนเข้าไปจะสามารถทำนายความสำเร็จของโครงการได้หรือไม่

ทีมวิจัยพัฒนาโมเดลขึ้นมาสองแบบ ได้แก่ k-nearest neighbors และ Markov chain ผลการสร้างโมเดล ได้ผลที่แม่นยำใกล้เคียงกัน โดยในช่วงเวลาเริ่มต้นที่การทำนายค่อนข้างยาก ความแม่นยำของโมเดลจะอยู่ในช่วง 80-85%

upic.me

นอกจากนั้น ทีมวิจัยพยายามใช้ตัวแปรอื่นเข้ามาเสริม โดยสร้างโมเดลจากปัจจัยอื่น ได้แก่ จำนวนทวีตมายังโครงการ ซึ่งให้ผลทำนายไม่ดีนัก อยู่ในช่วง 70-78% ตลอดช่วงระดมทุนเท่านั้น และอีกตัวแปรคือความเกี่ยวข้องกันของผู้สนับสนุน ได้แก่ จำนวนผู้ที่เคยสนับสนุนโครงการอื่น, จำนวนโครงการอื่นๆ ที่ผู้สนับสนุนเคยสนับสนุนแล้วสำเร็จ, จำนวนผู้สนับสนุนรวม, และสัดส่วนของผู้สนับสนุนโครงการนี้เป็นโครงการแรก ตัวแปรนี้ให้ผลในช่วงแรกที่ดีถึง 80% แต่กลับให้ผลที่แย่ลงเรื่อยๆ ตามเวลา

upic.me

ในขั้นตอนสุดท้าย ทีมวิจัยสร้างโมเดลแบบ SVM เพื่อให้เลือกปรับน้ำหนักของโมเดลแต่ละช่วงเวลาเข้าด้วยกัน ได้โมเดลทำนายในแบบผสม ภายในช่วงเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงหลังเริ่มโครงการ โมเดลนี้จะทำนายได้แม่นยำถึง 76% การผสมทำให้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นตลอดช่วงเวลาระดมทุน และภายในช่วงเวลา 15% แรกของระยะเวลาระดมทุน ก็สามารถทำนายได้ถึง 87%

งานวิจัย "Launch Hard or Go Home!: Predicting the Success of Kickstarter Campaigns" โดย Vincent Etter, Matthias Grossglauser, และ Patrick Thiran นำเสนอใน COSN’13 doi:10.1145/2512938.2512957

ที่มา - ArsTechnica