Adi Shamir นักรหัสวิทยาชื่อดัง พลาดการประชุมวิชาการเพราะวีซ่าอนุมัติช้า

By: lew
Writer
on Fri, 18/10/2013 - 17:36

ประเด็นปัญหาแรงงานมีฝีมือเข้าประเทศสหรัฐฯ ลำบาก เป็นปัญหาที่อุตสาหกรรมในสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการผ่อนปรนมาโดยตลอด เช่น แคมเปญ FWD.us แต่กรณีล่าสุดเกิดขึ้นกับ Adi Shamir หรือตัว S ใน RSA ระบบการเข้ารหัสที่เราใช้งานกันแทบทั้งโลก กลับไม่สามารถเข้าร่วมงาน Crypto 2013 ได้แม้จะได้รับเชิญไปร่วมงานเพราะวีซ่าอนุมัติล่าช้า

กำหนดการเดินทางของ Shamir ยาวนานหลายเดือน ร่วมงานตั้งแต่ Crypto 2013 ไปจนถึงงาน Cryptologic History Symposium ที่จัดโดย NSA ทำให้เขามีสิทธิ์ขอวีซ่า J-1 ซึ่งออกสำหรับผู้ที่ได้รับคำเชิญจากหน่วยงานรัฐฯ ของสหรัฐฯ และเขาได้ยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าไปสองเดือนครึ่ง

แต่กระบวนการที่ล่าช้า Shamir เพิ่งได้รับอนุมัติวีซ่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถร่วมงาน Crypto 2013 และรายการที่รับเชิญไปพูดตามมหาวิทยาลัยอีกจำนวนหนึ่ง เนื่องจากไม่สามารถยืนยันวีซ่าได้ การนำเสนอของ Shamir ก็ถูกถอดออกจากงาน Cryptologic History Symposium

กระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างกันของนักวิทยาศาสตร์นับเป็นปัจจัยสำคัญที่วิทยาศาสตร์จะเดินหน้าไป งานวิจัยสำคัญๆ เช่น คอมพิวเตอร์ควันตัมที่กำลังทำวิจัยกันอยู่นั้น ความก้าวหน้าส่วนหนึ่งเกิดจากนักวิจัยชาวรัสเซียมาพบกับนักวิจัยสหรัฐฯ และได้ทำงานร่วมกัน และกระบวนการเข้าประเทศที่ไม่แน่นอนของสหรัฐฯ อาจจะทำให้นักวิจัยจากต่างประเทศหลีกเลี่ยงที่จะร่วมงานกับนักวิจัยสหรัฐฯ ในที่สุด

Shamir เป็นชาวอิสราเอลที่เข้าสหรัฐฯ มาแล้วเกือบร้อยครั้ง บางครั้งนานหลายปี และไม่เคยมีประวัติอยู่ในสหรัฐฯ นานกว่าวีซ่า เขายังเป็นสมาชิกของ US National Academy of Science อีกด้วย

ที่มา - Secrecy News, The Register

3 Comments

hisoft's picture

คนที่ทำให้เรื่องล่าช้าจะโดนอะไรบ้างไหมครับ ฝั่งสหรัฐเองเสียประโยชน์เห็นๆ เลย

The Phantom Thief

mementototem's picture

เพราะ Government Shutdown ต่างหาก ผมไม่เกี่ยวนะ #โบ้ย