รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี 2013

By: terminus
Writer
on Thu, 10/10/2013 - 20:55

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี 2013 มีผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน คือ Alice Munro นักเขียนชาวแคนาดาในฐานะที่สรรค์สร้างผลงานเรื่องสั้นร่วมสมัยได้อย่างโดดเด่น

เรื่องสั้นของ Alice Munro มีการเล่าเรื่องที่พอเจาะพอเหมาะอย่างละเอียดอ่อนและชัดเจนตามแนวทางสัจนิยม เรื่องสั้นของเธอมักจะดำเนินเรื่องด้วยเหตุการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันที่มีฉากแวดล้อมเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่ตัวละครดิ้นรนต่อสู้เพื่อความมีตัวตนอันนำไปสู่ความขัดแย้งทางความสัมพันธ์และศีลธรรม นักวิจารณ์และผู้อ่านให้สมญาแก่ Alice Munro ว่าเป็น "เชคอฟแห่งแคนาดา" (Anton Chekhov เป็นแพทย์และนักเขียนชาวรัสเซียผู้ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในนักเขียนเรื่องสั้นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์)

ผลงานหนังสือชุดรวมเรื่องสั้นเด่นๆ ของ Alice Munro ได้แก่

 • Dance of the Happy Shades and Other Stories (1968)

 • Lives of Girls and Women (1971)

 • Something I've Been Meaning to Tell You : Thirteen Stories (1974)

 • Who Do You Think You Are? : Stories (1979)

 • The Moons of Jupiter (1982)

 • The Progress of Love (1986)

 • Friend of My Youth (1990)

 • Open Secrets (1994)

 • The Love of a Good Woman (1998)

 • Queenie (1999)

 • Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage (2001)

 • Runaway (2004)

 • The View from Castle Rock (2006)

 • Away from Her (2007) (ในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้มีเรื่องสั้น “The Bear Came Over The Mountain” ซึ่งถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ชื่อ Away from Her ในปี 2006)

 • Too Much Happiness (2009)

 • Dear Life (2012)

ที่มา - Nobel Prize Press Release