รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 2013

By: terminus
Writer
on Tue, 08/10/2013 - 18:05

ต่อกันติดๆ จากรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ที่ประกาศผลไปเมื่อวาน วันนี้ก็ถึงคิวของสาขาฟิสิกส์

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2013 มีผู้ได้รับ 2 ท่าน คือ François Englert และ Peter Higgs ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกรากฐานทฤษฎีอันทำนายถึงการมีอยู่ของอนุภาค Higgs Boson ซึ่งเป็นส่วนประกอบชิ้นสำคัญของ Standard Model....

...โอเค แค่นี้คงพอแล้ว ผู้อ่าน Jusci.net คงรู้จักคุ้นเคยกับชื่อ Higgs Boson กันดีแล้ว เพราะการค้นพบสัญญาณของอนุภาค Higgs Boson เพิ่งจะเป็นข่าวใหญ่โตช็อคโลกไปเมื่อปี 2012 นี่เอง หากใครยังไม่รู้ว่า Higgs Boson คืออะไร? Standard Model คืออะไร? หรืออาจจะลืมๆ ไปบ้างก็ย้อนกลับไปอ่านบทความเก่าได้ที่ jusci.net/node/2668

ที่มา - Nobel Prize Press Release

ป.ล. ความจริงรางวัลโนเบลในปีนี้มีผู้ที่น่าจะได้รับรางวัลร่วมอีก 1 ท่าน คือ Robert Brout ซึ่งสร้างผลงานทฤษฎีร่วมกับ François Englert ในปี ค.ศ. 1964 แต่น่าเสียดายที่ Robert Brout เสียชีวิตลงไปเมื่อ ค.ศ. 2011 (รางวัลโนเบลไม่มีการมอบให้หลังแก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ยกเว้นกรณีพิเศษที่คณะกรรมการพิจารณาไม่ทราบข่าวการเสียชีวิตก่อนตัดสินรางวัล)

2 Comments