รายงานสำรวจวารสารเปิดรับตีพิมพ์งานวิจัยปลอม 157 ฉบับจาก 304 ฉบับ (วารสารไทย 1 ฉบับ)

By: lew
Writer
on Fri, 04/10/2013 - 12:43

แนวทางวารสารเปิด (Open Access) ที่ได้รับความนิยมขึ้นมาทำให้มีวารสารหัวใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายทั่วโลก เนื่องจากเป็นวารสารเปิด การหารายได้ของวารสารเหล่านี้จึงต้องอาศัยค่าตีพิมพ์จากผู้ที่ส่งวารสารเข้าไป และวารสารเหล่านี้หลายฉบับมีพฤติกรรมต้องการค่าตีพิมพ์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ตรวจสอบรายงานวิจัยที่ส่งเข้าไปจริง วารสาร Science สำรวจวารสารเหล่านี้ด้วยการสร้างรายงานวิจัยปลอมที่เขียนขึ้นโดยมีปัญหาหลายอย่าง และส่งไปยังวารสารเปิด 304 ฉบับ พบว่าได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ถึง 157 ฉบับ

รายงานวิจัยปลอมแสดงถึงโมเลกุลจากเห็ดราบางชนิดสามารถหยุดการเติบโตของมะเร็งได้ กระบวนการทดลองในรายงานมีปัญหาอย่างมาก กราฟขัดแย้งกับคำอธิบาย กลุ่มควบคุมไม่สามารถใช้เปรียบเทียบข้อมูลได้ มีการใช้แอลกอฮอล์ในปริมาณสูงอย่างผิดสังเกต สุดท้ายคือกระบวนการยังมีปัญหาทางจริยธรรมในการวิจัย ทีมงานปรับแต่งรายงานออกเป็นฉบับปลีกย่อย สร้างชื่อปลอมสำหรับผู้ตีพิมพ์แต่ละคน แต่ข้อมูลในการวิจัยเหมือนกันทั้งหมด

วารสารที่ตอบปฎิเสธรายงานนี้มีทั้งหมด 98 ฉบับ มีเพียงฉบับเดียวที่ระบุในการปฎิเสธว่างานวิจัยมีปัญหาจริยธรรมคือ PLOS ONE ตอบรับตีพิมพ์ 157 ฉบับ และไม่ตอบกลับ 48 ฉบับ ค่าตีพิมพ์นั้นต่างกันไปสูงสุดอาจจะถึงฉบับละสามพันดอลลาร์ ในกระบวนการตีพิมพ์หากบรรณาธิการวารสารระบุให้มีการแก้ไข ทีมงานจะแก้ไขตามจนกว่าจะได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์

ในรายงานนี้ยังระบุถึงวารสารในไทยที่รับตีพิมพ์งานวิจัยนี้ คือ International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies อีเมลตอบกลับไปมาระบุมีการขอแก้ไขคำที่ไม่ชัดเจน เช่น "reinfection of cancer cell" เป็น “recurrence cancer” และให้อธิบายเพิ่มเติมถึงคำว่า “radiosensitizer” อีเมลทั้งหมดเปิดให้อ่านในเว็บโครงการ

ที่มา - Science, LA Times

3 Comments

hisoft's picture

อย่างน้อยผมก็ยังดีใจที่มีปฏิเสธถึง 98 ฉบับนะ

แต่อ่านแล้วมันเศร้าใจยังไงก็ไม่รู้

The Phantom Thief

nat3738's picture

อ่านต้นทางล่ะ โหดแท้ โดยเฉพาะอีเมลกับ PLOS ONE ช่างหาอะไรมาแถได้เรือยๆ มาก