NASA เตรียมส่ง 3D Printer ไปให้นักบินอวกาศใช้ผลิตสิ่งของเอง

By: mk
Writer
on Wed, 02/10/2013 - 21:12

นักบินอวกาศที่ประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือวัสดุต่างๆ จากโลกอยู่เสมอ ซึ่งค่าจัดส่งสิ่งของขึ้นไปยังอวกาศก็ไม่ใช่ถูกๆ แต่ก็ต้องส่งอยู่ดีเพราะความจำเป็น

การเกิดขึ้นของ "เครื่องมือผลิตของด้วยตัวเอง" อย่าง 3D Printer จึงอาจเป็นทางออกสำหรับปัญหานี้ (ในบางส่วน) โดย NASA กำลังวางแผนส่งเครื่องพิมพ์สามมิติไปให้นักบินอวกาศใช้งานในปีหน้า

เครื่องพิมพ์สามมิติตัวแรกบนอวกาศจะช่วยให้นักบินอวกาศสามารถสร้างเครื่องมือเฉพาะกิจสำหรับงานบางอย่างเองได้ (เช่น ผลิตวัสดุรูปทรงพิเศษสำหรับซ่อมแซมสถานีอวกาศนานาชาติ) ซึ่งในอดีตนักบินอวกาศก็เคยแก้ปัญหาฉุกเฉินลักษณะนี้มาแล้วอย่างในภารกิจ Apollo 13 ที่ต้องสร้างฟิลเตอร์กรองคาร์บอนไดออกไซด์จากถุงพลาสติก

บริษัทที่จะผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติให้ NASA คือบริษัทชื่อ Made in Space โดยเครื่องพิมพ์จะมีขนาดประมาณเตาอบไมโครเวฟ

ที่มา - BBC

4 Comments

LazarusSP1's picture

ต้องทำ 3D Printer ที่ออกแบบมาให้พิมพ์ได้ในที่ไร้แรงโน้มถ่วง

PokkyBN's picture

คือเข้าใจว่าอาจจะเหมือนจริง แล้วเรื่องวัสดุละ?

เช่นต้องการเครื่องมือโลหะ อุปกรณ์พลาสติก น็อตไทเทเนียม...

hisoft's picture

ของที่ทำไม่ได้ก็ส่งไปครับ แต่อย่างน้อยของที่ทำเองได้ก็ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าขนส่ง

The Phantom Thief