ยาน Cassini พบโมเลกุลพื้นฐานของพลาสติก, propylene บนดวงจันทร์ไททัน

By: lew
Writer
on Tue, 01/10/2013 - 23:23

ดวงจันทร์ไททันที่โคจรรอบดาวเสาร์นั้นต่างจากโลกของเรามากเพราะก๊าซหลักเป็นดาว คือ มีเทนมีถูกปล่อยมาจากใต้พื้นดาว ทำให้ชั้นบรรยากาศของดาวเต็มไปด้วยก๊าซมีเทนแล้วแตกตัวออกเป็นโมเลกุลเล็กๆ แล้วมาเกาะตัวกันเป็นโมเลกุลใหม่เมื่อโดนแสงแดดทำให้ได้โมเลกุลพื้นฐานและประกอบกลับเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

นับตั้งแต่ยานวอยเอเจอร์บินผ่านดวงจันทร์ไททันไป ก็ตรวจจากแสงที่ปล่อยออกมาจากดาวไททันเพื่อหาสัญญาณว่ามีบนดาวน่าจะมีโมเลกุลใดบ้างเป็นพิเศษ พบว่าในชั้นบรรยากาศนั้นมีทั้ง อีเทน, เอทิลีน, อะเซทิลีน, โพรเพน, และโพรไพน แต่กลับไม่พบโมเลกุลอโพรพิลีน ที่ประกอบเป็นด้วยคาร์บอน 3 อะตอมและไฮโดรเจร 6 อะตอมซึ่งมีน้ำหนักปานกลางในกลุ่มเดียวกัน

ยาน Cassini ติดตั้ง composite infrared spectrometer (CIRS) เพื่อขึ้นไปตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบแสงที่ออกมาจากระดับความสูงต่างๆ ของชั้นบรรยากาศดวงจันทร์ไททัน

ดวงจันทร์ไททันเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของระบบสุริยะ และเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวที่มีชั้นบรรยากาศปกคลุมหนาแน่น ก๊าซในชั้นบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยไฮโดรคาร์บอน ทำให้มี "ทะเลทราย" ที่มไม่ได้เกิดจากทรายแต่เกิดจากโครงสร้างโมเลกุลแบบเดียวกับพลาสติก doi:10.1088/2041-8205/776/1/L14

รายงาน "Detection of Propene in Titan's Stratosphere" โดย C. A. Nixon, D. E. Jennings, B. Bézard, S. Vinatier, N. A. Teanby, K. Sung, T. M. Ansty, P. G. J. Irwin7, N. Gorius, V. Cottini9, A. Coustenis, and F. M. Flasar ตีพิมพ์ลงในวารสาร Astrophysical Journal Letters ฉบับเดือนกันยายน doi:10.1088/2041-8205/776/1/L14

upic.me

2 Comments

mementototem's picture
  • "ก๊าซหลักเป็นดาว" > ก๊าซหลักบนดาว
  • "ที่มไม่ได้เกิดจากทราย" > ม ม้าเกินมา

งานวิจัยเขียน propene แต่หัวข้อเป็น propylene เล่นเอางงนิดหน่อย ซึ่งจริง ๆ แล้วมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละ ^^"

hisoft's picture

ถ้าดวงจันทร์ของโลกเราเป็นแหล่งไฮโดรคาร์บอนแบบนี้นี่สงสัยได้ทำเหมืองพลังงานข้ามดาวกันแน่เลย

หรือว่ามันเป็นแบบที่เราเอามาใช้ประโยชน์มากไม่ได้?

The Phantom Thief