เกาะจากที่ถูกน้ำกั้นในเชื่อนเชี่ยวหลาน ทำให้สัตว์สูญพันธุ์เร็วกว่าที่คาด

By: lew
Writer
on Mon, 30/09/2013 - 19:06

เขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชชประภาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2525 และเปิดทำการในปี 2531 สร้างพื้นน้ำถึง 185 ตารางกิโลเมตร สิ่งที่เกิดมาด้วยคือยอดเนินเขาจำนวน 150 ยอดที่กลายเป็นเกาะในเขื่อน พื้นที่จำกัดเหล่านี้เป็นอันตรายต่อการรักษาพันธุ์สัตว์เพราะพื้นที่ที่จำกัดบนแต่ละเกาะ Luke Gibson นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore - NUS) ติดตามตัวเลขจำนวนของสัตว์บนแต่ละเกาะ พบว่าอัตราความหลากหลายของสัตว์บนแต่ละเกาะนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว

อัตราการลดลงในเกาะขนาดเล็กกว่าหนึ่งแสนตารางเมตร มีแนวโน้มจะทำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพันธุ์ท้องถิ่นหายไปเกือบทั้งหมดภายใน 5 ปี และบนเกาะขนาดใหญ่หนึ่งแสนตารางเมตรถึง 5.6 ล้านตารางเมตรจะหายไปทั้งหมดภายในเวลา 26 ปี โดยรวมแล้วอัตราการลดลงของสัตว์พันธุ์ท้องถิ่นลดลงด้วยอัตราครึ่งชีวิต 13.9 ปี

กระบวนการนี้ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นเอง แต่ทีมสำรวจยังพบว่าสาเหตุสำคัญคือหนูสายพันธุ์นอกพื้นที่ที่เข้ามาครองเกาะเหล่านี้จากเดิมที่หนูเหล่านี้อยู่ได้เฉพาะพื้นที่การเกษตรรอบนอก ในพื้นที่ป่าใหญ่ที่ไม่ใช่เกาะนั้นหนูเหล่านี้ไม่สามารถครองพื้นที่ได้ทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของหนูเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ท้องถิ่น

อัตราการสูญเสียสัตว์ป่าท้องถิ่นเหล่านี้เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราของนกในป่าอเมซอนที่ถูกแบ่งออกมาเป็นเกาะ เมื่อนกเสียพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ป่าที่จำกัดได้ แต่รายงานนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์เดียวกันก็เป็นกับสัตว์ที่อยู่บนพื้นดินด้วย

รายงาน "Near-Complete Extinction of Native Small Mammal Fauna 25 Years After Forest Fragmentation" โดย Luke Gibson, Antony J. Lynam, Corey J. A. Bradshaw, Fangliang He, David P. Bickford1, David S. Woodruff, Sara Bumrungsri, และ William F. Laurance ตีพิมพ์ลงวารสาร Science ฉบับเดือนกันยายน doi:10.1126/science.1240495

ที่มา - The New York Times

ภาพเขื่อนเชี่ยวหลานในปี 2549 ถ่ายภาพโดย A. Aruninta (Wiki Commons)

View Larger Map

3 Comments

panurat2000's picture

"เชี่ยวหลานหรือเชื่อนรัชประภาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2525"

เชื่อน => เขื่อน

รัชประภา => รัชชประภา

"ติดตามตัวเลขจำนนวนของสัตว์บนแต่ละเกาะ"

จำนนวน => จำนวน

"มีแนวโน้มจะทำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพันธุ์ท้องถิ่นจนหายไปเกือบทั้งหมดภายใน 5 ปี"

มีแนวโน้มจะทำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพันธุ์ท้องถิ่นจนหายไปเกือบทั้งหมด ?

"โดยรวมแล้วอันตราการลดลงของสัตว์พันธุ์ท้องถิ่นลดลงด้วยอัตราครึ่งชีวิต 13.9 ปี"

อันตรา => อัตรา

BLiNDiNG's picture

อ้ะ พึ่งสังเกต มาอยู่ที่นี่เอง ไม่ได้เห็นที่ BN ตั้งนาน :D

hisoft's picture

ที่ BN ก็กลับมาแล้วครับ ผมไปแซวอยู่ :D

The Phantom Thief