แผ่นดินไหว 7.8 ริกเตอร์ในปากีสถาน สร้างเกาะภูเขาไฟโคลนกลางทะเล

By: lew
Writer
on Sun, 29/09/2013 - 15:11

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนถึง 7.8 ริกเตอร์บริเวณปากีสถาน แต่ผลที่เกิดขึ้นคือนอกชายฝั่งปากีสถานไป 600 เมตรมีภูเขาไฟโคลน (mud volcano) เกิดขึ้นจนเป็นเกาะขึ้นมากลางทะเล

ภูเขาไฟโคลนเหล่านี้เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมสร้างก๊าซต่างๆ อยู่ใต้ดินโดยมีแรงดันสูง เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเข้ามาเขย่าก๊าซเหล่านี้ก็จะขยายตัวออกมา ดันผิวหน้าให้ปูดขึ้นมาพร้อมกับปล่อยก๊าซภายในออกมาอย่างต่อเนื่อง

ปากีสถานเคยพบภูเขาไฟโคลนมาแล้วเมื่อปี 2011 และหลังจากนั้นเมื่อภูเขาไฟปล่อยก๊าซไปมากพอแล้วเกาะะเกาะที่เกิดขึ้นมาก็จะจมหายไปอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนต่อมา โดยก๊าซส่วนมากที่ปล่อยออกมาจะเป็นก๊าซมีเธน ผู้ที่ขึ้นไปสำรวจบนเกาะระบุว่าพวกเขายังได้ยินเสียงก๊าซลอดออกจากพื้นดินอยู่เรื่อยๆ

ที่มา - NASA, ABC

upic.me

upic.me

upic.me