ปัญหาใหม่แห่งการสำรวจอวกาศ: พลูโตเนียม-238 ขาดแคลน

By: lew
Writer
on Fri, 20/09/2013 - 15:35

ยาน Curiosity กำลังสำรวจดาวอังคารอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือประสิทธิภาพสูงด้วยปัจจัยสำคัญที่สุดคือพลังงาน แบตเตอรี่ทั่วไปนั้นไม่สามารถใช้งานได้นับปีในภารกิจที่ใช้เวลานาน (บทความอธิบายแบตเตอรี่ RTG) ตอนนี้ปัญหาใหม่ของวงการอวกาศคือ พลูโตเนียม-238 ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน กลับเหลือในสหรัฐฯ เพียง 16 กิโลกรัมทั้งประเทศ

พลูโตเนียม-238 เป็นผลพลอยได้จากการเร่งประสิทธิภาพเชื้อเพลิงเพื่อทำระเบิดนิวเคลียร์ การลดอาวุธในช่วงหลังทำให้ไม่มีการผลิตเพิ่มเติมและพลูโตเนียม-238 ก็ถูกใช้ไปเรื่อยๆ โครงการใหญ่ๆ เช่น ยาน Curiosity นั้นใช้พลูโตเนียม-238 ถึง 4.8 กิโลกรัม ขณะที่ลูกที่ใหญ่ที่สุดคือลูกที่ใช้ในยาน Cassini มีเชื้อเพลิงถึง 32.7 กิโลกรัม ปริมาณพลูโตเนียมในตอนนี้จึงอาจจะพอสำหรับภารกิจใหญ่ๆ อีกครั้งเดียวเท่านั้น

สหรัฐฯ กำลังเดินเครื่องผลิตพลูโตเนียม-238 อีกครั้ง แต่ปริมาณที่ผลิตได้มีจำนวนน้อยแม้จะใช้งบประมาณปีละ 10 ล้านดอลลาร์แล้วก็ตาม

ที่มา - Wired

3 Comments

Priesdelly's picture

เพื่อนำระเบิดนิวเคลียร์ >> เพื่อทำ

และแล้วก็มาถึงวันนี้ แต่เหลือแค่นั้นเองหรอเนี้ย -.,-

lew's picture

เกาหลีเหนือผลิตได้ทั้งประเทศหลักหน่วยกิโลเองครับ ถ้าเดินเครื่องก็สร้างระเบิดได้ปีละลูก