ข้อความแสดงความโกรธมีผลต่อผู้ใช้ Weibo สูงสุด

By: lew
Writer
on Wed, 18/09/2013 - 16:26

การแชร์ข้อความแสดงความยินดี, ความเศร้า, หรือความโกรธต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวเป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันในอินเทอร์เน็ต หลายคนอาจจะเชื่ออยู่แล้วว่าข้อความเหล่านี้ทำให้อารมณ์ของคนอ่านเปลี่ยนไปด้วย แต่รายงานจากจีนแสดงถึงอิทธิพลของข้อความเหล่านี้อย่างเป็นระบบ และพบว่าข้อความโกรธมีอิทธิพลต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ Weibo สูงสุด

รายงานฉบับนี้อาศัยการเก็บข้อมูลเป็นเวลาหกเดือน ได้ข้อความมากกว่า 70 ล้านข้อความจากผู้ใช้กว่า 200,000 คน จากนั้นจึงกรองผู้ใช้ที่โพสข้อความเฉลี่ยสองวันครั้ง แล้วหาผู้ใช้ที่มี "ความสัมพันธ์" ระหว่างกันโดยตั้งให้ผู้ใช้ที่รีทวีตหรือเมนชั่นถึงกันมากว่า 30 ครั้งขึ้นไป เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน กรองเหลือผู้ใช้ 9868 คน และความสัมพันธ์ 19517 ความสัมพันธ์

จากนั้นทีมงานวิเคราะห์อารมณ์ของแต่ละข้อความด้วยตัวคัดแยกแบบ bayesian ที่พัฒนาไว้ก่อนแล้ว โดยแยกอารมณ์ของข้อความออกเป็นสี่ประเภทได้แก่ โกรธ, เศร้า, สุข, และรังเกียจ แล้วดูความเกี่ยวพัน (correlation) ของผู้ส่งข้อความกับข้อความของคนที่เชื่อมโยงกันส่งเข้ามา ว่าข้อความที่มีอารมณ์ต่างๆ กันนั้นจะส่งผลต่อผู้ที่อยู่รอบข้างแบบใดบ้าง

ผลพบว่าข้อความแสดงความโกรธนั้นส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกันสูงสุด และยังส่งผลกระทบออกไปไกลถึง 3 ขั้นของความสัมพันธ์ ตามมาด้วยความสุขที่รองลงไป แต่ใกล้เคียงกันที่เมื่อไกลออกไป 3 ขั้น ที่มีผลน้อยที่สุดคือความรังเกียจ ที่มีผลน้อยและมีผลอยู่เพียง 2 ขั้นเท่านั้น

งานวิจัยนี้อาจจะช่วยยืนยันว่าโฆษณาโฆษณาดราม่าแบบอารมณ์โกรธนั้นมีผลไปไกลจริง แต่ว่าจะมีผลดีต่อแบรนด์หรือไม่คงเป็นอีกเรื่อง

งานวิจัยนี้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ในจีนเท่านั้น ถ้าใครเรียนปริญญาโทแนวๆ นี้ในไทยก็อาจจะมาทำงานวิจัยแบบเดียวกันในไทยก็ได้ครับ

งานวิจัย "Anger is More Influential Than Joy: Sentiment Correlation in Weibo" โดย Rui Fan, Jichang Zhao, Yan Chen, และ Ke Xu ตีพิมพ์ลง arXiv:1309.2402 [cs.SI]

ที่มา - Technology Review

2 Comments

-Rookies-'s picture

น่าสนใจ คลิปซึ้ง ๆ ที่กำลังเป็นข่าวถ้าเปลี่ยนเป็นคลิปโกรธ ๆ จะดังกว่าหรือไม่? (นึกถึงขนมยี่ห้อหนึ่ง)