งานวิจัยระบุ ไวน์ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากคอร์ก อาจทำให้สัมผัสด้านกลิ่นของจมูกลดลง

By: nrad6949
Writer
on Tue, 17/09/2013 - 12:10

สำนักข่าวบีบีซีของอังกฤษเปิดเผยรายงานวิจัยล่าสุดจากนักวิทยาศาสตร์ว่า การดื่มไวน์ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากจุกคอร์ก มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้การทำงานของสัมผัสด้านกลิ่นของจมูกนั้นลดลงได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าของประเทศญี่ปุ่นพยายามค้นหาว่า การที่สารเคมี TCA ซึ่งอยู่ภายในจุกคอร์กและสามารถปนเปื้อนกับไวน์ที่อยู่ในขวดจนสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ (เช่น กลิ่นอับ ลังกระดาษชื้น) นั้น ส่งผลกระทบอย่างไรกับสัมผัสทางด้านกลิ่นของมนุษย์ โดยระบุว่า สารเคมีดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบสัมผัสดังกล่าวของมนุษย์ โดยการรับรู้ของกลิ่นอาจผิดเพี้ยนไปจากปกติ กลายเป็นกลิ่นแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับไวน์ซึ่งมีสาร TCA จากคอร์กปนเปื้อนนั่นเอง

ทั้งนี้ยังมีความพยายามในการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมถึงผลกระทบดังกล่าวอย่างชัดเจนอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทำให้สัมผัสการรับกลิ่นนั้นลดลงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากสารเคมีดังกล่าว

ที่มา - สำนักข่าวบีบีซี

หมายเหตุ corked wine เป็นคำอธิบายของไวน์ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยส่วนมากแล้วเกิดจากจุกคอร์กที่ภายในอาจผ่านกระบวนการทำความสะอาดที่ไม่ถูกหลัก หรือผิดกรรมวิธี จนกระทั่งก่อให้เกิดสาร TCA หรือ 2,4,6-trichloroanisole ซึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ในน้ำไวน์ จะทำให้ไวน์มีกลิ่นอับ กลิ่นเชื้อรา ลังกระดาษเปียกชื้น และทำให้รสชาติของไวน์นั้นเสียไป โดยเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า cork taint ซึ่งต่อมามีการค้นพบว่า ไม่ใช่เฉพาะคอร์กเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึงกระบวนการผลิตอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสาร TCA ในไวน์ด้วย นอกจากนั้นแล้ว ยังค้นพบว่ามีสารเคมีอีกตัวคือ TBA หรือ 2,4,6-tribromoanisole ที่เป็นตัวการร่วมด้วยเช่นเดียวกัน (ที่มา - Wikipedia; หนังสือ "To Cork or Not To Cork" โดย George M. Taber)