การเอ็กซเรย์เต้านมอาจจะควรทำที่อายุน้อยลงเพื่อลดความเสี่ยงมะเร็ง

By: lew
Writer
on Tue, 10/09/2013 - 00:08

รายงานการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมกำลังแสดงให้เห็นว่าการตรวจควรทำก่อนอายุห้าสิบปีเพื่อลดความเสี่ยง จากที่ตอนนี้หน่วยงานป้องกันโรคของสหรัฐฯ ให้ตรวจป้องกันมะเร็งเต้านมเฉพาะหญิงอายุ 50 ถึง 74 ปีเท่านั้น

รายงานสำรวจผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม 609 คน พบว่าร้อยละ 29 ได้รับการตรวจป้อง (screen) กันมาก่อน ขณะที่ร้อยละ 71 ไม่ได้ถูกตรวจล่วงหน้า ที่น่าแปลกใจคือร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตนั้นอายุ 50 ปีหรือต่ำกว่า เมื่อดูข้อมูลผู้ที่ตรวจพบมะเร็งเต้านมทั้งหมด พบว่าผู้ที่เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมเองมีอายุเฉลี่ยเพียง 49 ปี ขณะที่ผู้ที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมแต่เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นมีอายุเฉลี่ยถึง 72 ปี

รายงานนี้แสดงให้เห็นว่ามะเร็งเต้านมที่เกิดกับหญิงอายุน้อยกว่า มีแนวโน้มจะรุนแรงกว่า ขณะที่มะเร็งที่เกิดกับหญิงสูงอายุกลับไม่ร้ายแรงนัก

ในตอนนี้คำแนะนำของ American Cancer Society ก็แนะนำให้ตรวจคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์เต้านมปีละครั้งตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไปอยู่แล้ว แต่คำแนะนำของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) นั้นกลับแนะนำให้ตรวจหญิงอายุ 50 ถึง 74 ปี สองปีครั้ง และตรวจอายุต่ำกว่านั้นเมื่อมีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งเต้านม หรือมีข้อสงสัยอื่น

รายงาน "A failure analysis of invasive breast cancer" ตีพิมพ์ลงในวารสาร Cancer doi:10.1002/cncr.28199

ที่มา - CBS