FDA ประกาศผลทดสอบสารหนูในข้าว ไม่พบตัวอย่างที่เกินระดับอันตราย

By: lew
Writer
on Sat, 07/09/2013 - 12:38

ความตื่นตระหนกถึงสารปนเปื้อนในข้าวไม่ได้มีเฉพาะในไทยอย่างเดียว ปีที่แล้วนิตยสาร Consumer Reports รายงานถึงปริมาณสารหนูที่ปนเปื้อนในข้าวว่าอาจจะสูงเกินกว่าระดับปลอดภัย และตอนนี้ทาง FDA หรืออย. ของสหรัฐฯ ก็ออกรายงานผลการสำรวจตัวอย่าง 1,300 ชุดว่าไม่มีตัวอย่างใดเกินระดับความปลอดภัย

ในบรรดากลุ่มตัวอย่างนั้น ข้าวแดง (brown rice) เป็นกลุ่มที่มีสารหนูปนเปื้อนมากที่สุด 160 ส่วนในพันล้านส่วน เนื่องจากสารหนูมักสะสมอยู่ในเปลือกข้าว ข้าวขาวที่ขัดสีแล้วจึงมักมีสารหนูปนเปื้อนน้อยกว่า

ระดับความปลอดภัยนี้ทำให้แน่ใจว่าข้าวที่ผ่านมาตรฐานนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้น แต่ผลกระทบจากการสะสมในระยะยาวนั้นยังไม่ชัดเจน

มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแต่ละชนิดนั้นต่างกันออกไป เช่น น้ำดื่มนั้นถูกกำหนดให้มีสารหนูปนเปื้อนได้เพียง 10 ส่วนในพันล้านส่วนเท่านั้น แต่ปริมาณเหล่านี้ก็พิจารณาจากปริมาณที่คนเราบริโภคในแต่ละวันด้วย

บรรณาธิการของนิตยสาร Consumer Report ระบุว่าเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้บริโภคคือการบริโภคอาหารที่หลากหลายขึ้น เช่น อาหารเด็กทารกนั้นไม่จำเป็นต้องให้ซีเรียลที่ทำจากข้าวเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเลือกซีเรียลที่ทำจากธัญพืชอื่นๆ ได้ด้วย

ประชากรสหรัฐฯ นั้นบริโภคข้าวเฉลี่ยปีละประมาณ 11 กิโลกรัมเท่านั้น เทียบกับประเทศในแถบเอเชียที่มักจะสูงกว่านับสิบเท่าตัว

ที่มา - USA Today, CBS