นักวิจัยสร้างสมองขนาดเล็กจากสเต็มเซลล์สำเร็จ

By: lew
Writer
on Mon, 02/09/2013 - 14:01

กระบวนการสร้างอวัยวะต่างๆ จากสเต็มเซลล์นั้นเป็นสายงานวิจัยที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในช่วงหลัง และความสำเร็จล่าสุดมาจากออสเตรียที่สามารถสร้าง "สมอง" จากสเต็มเซลล์ได้แล้ว

งานวิจัยนี้นำทีมโดย ดร. Madeline Lancaster โดยทีมวิจัยใช้เต็มเซลล์มาเลี้ยงด้วยอาหารที่เหมาะสมกับการแปลงเป็นเซลล์สมองจากนั้นเซลล์จึงแปลงเป็นเนื้อเยื่อ neuroectoderm และภายในหนึ่งเดือนจึงแปลงเป็นรูปร่างคล้ายสมอง ขนาด 3-4 มิลลิเมตร โครงสร้างคล้ายสมองโดยทั่วไป ทั้งเปลือกสมอง, ส่วนจอตา, ยกเว้นเพียงส่วนซีรีเบลลัม ที่กระบวนการพัฒนาจะเกิดหลังสุด

ทีมวิจัยพบว่าสเต็มเซลล์สามารถจัดการแปลงตัวเองได้ค่อนข้างสมบูรณ์ถ้าได้รับอาหารอย่างถูกต้อง แต่ในกระบวนการพัฒนาสมองในสิ่งมีชิวิตจริงจะซับซ้อนกว่านี้มาก เพราะเซลล์บางส่วนจะต้องแปลงเป็นระบบเลือดเพื่อหล่อเลี้ยงสมองต่อไป

DOI: 10.1038/nature12517

ที่มา - New Scientist