การทดลองเปลี่ยนยีนหนูทำให้อายุยืนขึ้น 20%

By: lew
Writer
on Sun, 01/09/2013 - 10:18

นักวิจัยทดลองเปลี่ยนยีนในหนูหนึ่งจุดเพื่อกดการสร้างโปรตีน rapamycin (mTOR) ให้เหลือการสร้างโปรตีนนี้เพียง 25% ของหนูตามธรรมชาติ ผลคือหนูทดลองกลุ่มที่ถูกเปลี่ยนยีนนี้มีอายุขัยเฉลี่ย 28 เดือนสำหรับหนูตัวผู้ และ 31.5 เดือนสำหรับหนูตัวเมีย เทียบกับ 22.9 เดือนและ 26.5 เดือน สำหรับหนูตามธรรมชาติตัวผู้และตัวเมียตามลำดับ

ความเปลี่ยนแปลงหลังลดโปรตีน mTOR ให้ผลที่ต่างกันไปในแต่ละอวัยวะ เช่นระบบความจำและกล้ามเนื้อนั้นเสื่อมช้าลง ขณะที่กระดูกและต้อตานั้นกลับเสื่อมเร็วขึ้น แม้ผลลัพธ์โดยรวมจะทำให้อายุขัยยาวนานขึ้นก็ตาม ตลอดจนติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

หนูที่ถูกแปลงพันธุกรรมนี้จะมีขนาดตัวเล็กลงเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วดูเหมือนหนูปกติทุกประการ

ที่มา - Wu et al., Increased Mammalian Lifespan and a Segmental and Tissue-Specific Slowing of Aging after Genetic Reduction of mTOR Expression, Cell Reports (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2013.07.030