NASA เริ่มทดสอบชิ้นส่วนจรวดที่สร้างด้วย 3D Printer

By: mk
Writer
on Sun, 01/09/2013 - 09:16

NASA ทดสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์จรวดที่สร้างด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติแล้ว

ชิ้นส่วนแรกคือส่วน injector ของเครื่องยนต์จรวด สร้างขึ้นจากวัสดุ nickel-chromium alloy powder ด้วยกรรมวิธี laser melting โดยเบื้องต้น NASA ทดสอบผ่านการจุดระเบิดที่มีแรงดัน 20,000 ปอนด์ ชิ้นส่วนทำงานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆ

NASA ระบุว่าต้องการทดลองและเรียนรู้การผลิตชิ้นส่วนจรวดด้วย 3D printer เพื่อหาบทเรียนและแนวทางว่าจะสามารถนำไปใช้กับการผลิตชิ้นส่วนจรวดขนาดใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้าในอนาคตกระบวนการแบบนี้ใช้งานได้จริงก็น่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของ NASA ลงได้มาก เพราะกระบวนการผลิตง่ายกว่ากันมาก (ชิ้นส่วนที่พิมพ์เอามีส่วนประกอบแค่ 2 ชิ้น ในขณะที่ของจริงต้องใช้ถึง 115 ชิ้น)

โครงการของ NASA นี้ชื่อว่า Space Shop รับผิดชอบโดยศูนย์วิจัย NASA Ames Research เป้าหมายคือการทดลองไอเดียใหม่ๆ ทั้งการเปิดซอร์สฮาร์ดแวร์ และการผลิตด้วย 3D printer

ที่มา - CNET

2 Comments

hisoft's picture
  • (ชิ้นส่วนที่พิมพ์เอามีส่วนประกอบแค่ 2 ชิ้น ในขณะที่ของจริงต้องใช้ถึง 115 ชิ้น)

เพราะชิ้นส่วนที่พิมพ์มันออกแบบซับซ้อนได้โดยไม่ต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆ มาประกอบกัน แต่พิมพ์ออกมาเป็นชิ้นเดียวได้เลยเหรอครับ?

The Phantom Thief