สถานะทางการเงินที่ไม่ดีฉุด IQ

By: terminus
Writer
on Fri, 30/08/2013 - 23:10

วลีฮิตที่ว่า "โง่ จน เจ็บ" อาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไร แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะสังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางการเงินกับประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ในการใช้ชีวิต เช่น คนจนมีแนวโน้มตัดสินใจช้าและผิดพลาดมากกว่าคนรวย, คนจนมักมีปัญหาในการจดจ่อกับงานและการรักษาเวลา เป็นต้น แต่เราก็ไม่แน่ใจนักว่า "ความโง่" กับ "ความจน" อะไรมาก่อน-มาหลัง อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University of Warwick, Harvard University, Princeton University, และ University of British Columbia ได้เสนอหลักฐานสนับสนุนว่าความจนเป็นสาเหตุที่ทำให้คนใช้ความคิดได้แย่ลง...

... หรือจะให้ถูกก็ต้องเปลี่ยนเป็นว่า "จน โง่ เจ็บ" ไม่ใช่ "โง่ จน เจ็บ"

ในการทดลองแรก นักวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของจำนวนราว 400 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจัดเป็นกลุ่มที่มีสถานะการเงินปานกลางค่อนไปทางต่ำ มีรายได้ต่อปี 20,000-70,000 เหรียญสหรัฐฯ ในชั้นแรกนักวิจัยเอาแบบทดสอบวัด IQ ให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนทำก่อนเลย จากนั้น นักวิจัยจะบรรยานนำเสนอสถานการณ์สมมติที่กลุ่มตัวอย่างจะต้องตัดสินใจต่อเหตุการณ์เสียเงินเสียทองระดับ "เสียมาก" หรือ "เสียน้อย" เช่น เสียค่าซ่อมรถ 150 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 1,500 เหรียญสหรัฐฯ เป็นต้น ระหว่างที่กลุ่มตัวอย่างกำลังตัดสินใจ นักวิจัยก็จะให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดระดับ IQ อีกอันไปด้วย ผลปรากฏว่าขณะที่เจอกับสถานการณ์เสียเงินสมมติ กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบ IQ ได้คะแนนลดลง โดยเฉพาะในกรณีของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ำและเจอเข้ากับสถานการณ์ "เสียมาก" ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าคะแนน IQ ของกลุ่มนี้ลดลงไปถึง 13 คะแนน เทียบเท่ากับการอดนอนหนึ่งคืนเต็มๆ เลยทีเดียว

และในอีกการทดลอง นักวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวไร่อ้อยในอินเดียจำนวน 464 คน นักวิจัยเอาแบบทดสอบ IQ และแบบทดสอบประสิทธิภาพความคิดต่างๆ ไปให้ชาวไร่ทำ ครั้งหนึ่งทำก่อนการเก็บเกี่ยว อีกครั้งทำหลังเก็บเกี่ยว เนื่องจากแหล่งที่มาเกือบสองในสามของชาวไร่อ้อยได้มาจากการขายอ้อยซึ่งเก็บเกี่ยวกันปีละครั้งเท่านั้น ดังนั้นสถานะทางการเงินของชาวไร่อ้อยในช่วงเวลาก่อนเก็บเกี่ยวกับช่วงหลังเก็บเกี่ยวจึงแตกต่างกันอย่างมาก ช่วงหลังการเก็บเกี่ยวใหม่ๆ เป็นช่วงที่ชาวไร่มีเงินเยอะที่สุดในรอบปี ผลการทดลองที่ได้ปรากฏว่าคะแนน IQ หลังการเก็บเกี่ยวสูงกว่าคะแนน IQ ที่ทำได้ก่อนการเก็บเกี่ยวมากถึง 9-10 คะแนน ความเร็วในการตอบปัญหาเชาวน์ก็เร็วขึ้นด้วย

นักวิจัยเชื่อว่าสาเหตุของผลการทดลองนี้น่าจะมีที่มาจากสิ่งที่เรียกว่า "Mental bandwidth" นั่นคือสมองคนเราจะมีแบนด์วิดธ์จำกัด ในขณะที่เราต้องครุ่นคิดเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินตลอดเวลา สมองก็จะไปเบียดบังดึงเอาประสิทธิภาพการประมวลผลจากการคิดในด้านอื่นๆ มาใช้ ฉะนั้นคนที่มีสถานะทางการเงินไม่มั่นคงจึงมีแนวโน้มที่จะรีดประสิทธิภาพสมองมาใช้ในด้านอื่นๆ ได้น้อยลง ส่งผลให้ตัดสินใจผิดพลาด, คิดช้าลง, และ IQ ต่ำลง พอมั่งคั่งอู้ฟู่ขึ้น สมองก็ปลอดโปร่ง คิดอะไรทำอะไรก็ง่ายก็ดีไปหมด

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Science DOI: 10.1126/science.1238041

ที่มา - New Scientist, Medical Daily, Princeton University

6 Comments

mrmamon's picture

หัวข้อมันดูไม่ใช่ยังไงไม่รู้นะ
ในกรณีนี้น่าจะเป็นคิดได้ช้าลงอะไรทำนองนี้รึเปล่าครับ?ผมเข้าใจว่าความโง่เป็นสิ่งถาวรนะแนวๆพวกความสามารถในการเรียนรู้คิดวิเคราะห์อะไรแบบนี้ แต่ที่อ่านมามันเหมือนพอจน ก็ไม่สามารถรวบรวมความคิด รีดพลังสมองมาใช้ได้เต็มที่เพราะกังวลกับเรื่องเงินตลอดเวลา แต่ระดับความฉลาดน่าจะยังเท่าเดิม
แต่ผมก็ได้แค่เดา รออ่านท่านอื่นครับ

terminus's picture

ผมแก้หัวข้อใหม่แล้ว จาก "ความจนทำให้คนโง่ลง" เป็น "สถานะทางการเงินที่ไม่ดีฉุด IQ"

ขอโทษทีที่แก้ช้าไปหน่อย T_T

ผมขอ reply ตรงคอมเม้นท์นี้แล้วกันนะครับ

PowerMax's picture

ผมไม่ใช่แระ ชี้ไปที่เรื่องเงินน่าจะไม่ถูก
น่าจะเป็นระดับความวิตกกังวล ในขณะนั้นมากกว่า
ลองเอานักธุรกิจร้อยล้าน วันหุ้นตก
กับวันก่อนเจรจาขายกิจการมาทดสอบ
แล้ว อีก 3 เดือน 6 เดือน ตอนเขาดีขึ้นแล้ว (หรือ ปลงแล้ว)
มาทดสอบใหม่อีกครั้ง

gsoftthai's picture

+1 น่าจะเป็นระดับความวิตกกังวล ส่งผลต่อระดับสติปัญญาชั่วขณะ //ความจนที่บทความนิยามก็หมายถึงความจนที่เกิดจากทุนนิยมด้วย ถ้าเอาไปใช้กับกลุ่มคนที่มีรายได้สูงแต่เงินผันผวนก็น่าจะส่งผลเหมือนกัน

wichate's picture

มันเป็นเรื่องของระดับความวิตกกังวงมากกว่า (ตามที่ @gsoftthai บอก)

ถ้าเปลี่ยนจากเรื่องเงินเป็นเรื่องโดนเมียจับได้ว่ามีกิ๊ก น่าจะ iq ตกฮวบๆ ทั้งคนรวย คนจน

แล้วถ้าผมเป็นคนรวย ค่าซ่อมรถลัมโบกินี่ของผมเสียทีนึงคงหมดเป็นล้าน iq คงตกฮวบๆ เช่นกัน