ธาตุที่ 115 ยืนยันแล้ว

By: lew
Writer
on Wed, 28/08/2013 - 22:20

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Lund แห่งสวีเดนสามารถยืนยันธาตุที่ 115 ที่สังเคราะห์มาแล้วก่อนหน้านี้โดยทีมวิจัยจากรัสเซียได้เป็นผลสำเร็จ โดยทีมวิจัยใช้ศูนย์วิจัย GSI ที่เยอรมันเพื่อสังเคราะห์ธาตุนี้

กระบวนการสังเคราะห์ใช้การยิงไอออนของแคลเซียมลงไปยังแผ่นฟิล์มของธาตุ Americium เพื่อให้ได้ธาตุใหม่ หลังจากนั้นจึงวัดโฟตอนที่ออกมา ผลการวัดคุณสมบัติได้ผลตรงตามที่ทีมวิจัยก่อนหน้านี้เสนอไว้ ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการสังเคราะห์ธาตุที่ 115 สำเร็จจริง

กระบวนการต่อจากนี้คือการตั้งชื่อธาตุใหม่ โดยสหภาพสากลแห่งฟิสิกส์บริสุทธิ์, ฟิสิกส์ประยุกต์, และเคมี (international unions of pure and applied physics and chemistry) จะประชุมกันเพื่อตัดสินว่าใครจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ค้นพบธาตุนี้เป็นคนแรก

รายงานนี้จะตีพิมพ์ลงวารสาร The Physical Review Letters ฉบับวันที่ 27 สิงหาคมนี้

ที่มา - Lund University

2 Comments