โครงการ Eclipse สร้างเครื่องตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง

By: lew
Writer
on Sat, 24/08/2013 - 00:27
Topics: 

การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนั้นเป็นทางที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัดที่สุดทางหนึ่ง แต่ปัญหาคือผู้ป่วยจำนวนมากก็ยังไม่สามารถตรวจตัวเองได้เพราะไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง โครงการ Eclipse พยายามสร้างเครื่องตรวจมะเร็งเต้านมอัตโนมัติขึ้นมาแทนที่ เพื่อให้แนวทางนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Eclipse เป็นเครื่องตรวจแรงกดความแม่นยำสูงในราคาถูก เมื่อทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ในสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต มันสามารถสร้างภาพแผนที่แรงกดของเต้านมอย่างหยาบๆ เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาได้

โครงการนี้เปิดตัวใน Indiegogo เช่นเดียวกับ Ubuntu Edge หลังจากเปิดตัวมาได้ 45 วันยังได้รับเงินสนับสนุนเพียง 1415 ดอลลาร์ ขณะที่เป้าหมายของโครงการคือ 650,000 ดอลลาร์ สำหรับราคาเครื่องคือ 199 ดอลลาร์ และจะได้รับเครื่องเดือนมีนาคมปีหน้า

ที่มา - Eclipse Breast Health, Indiegogo