University of California เริ่มใช้นโยบาย Open Access กับงานวิจัยแล้ว

By: mk
Writer
on Mon, 05/08/2013 - 08:12

University of California กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ (แคมปัส 10 แห่ง, นักศึกษามากกว่า 2 แสนคน; แคมปัสดังๆ ก็อย่างเช่น Berkeley, UCLA, UCSD) ประกาศใช้นโยบาย Open Access เปิดเผยงานวิจัยและเอกสารวิชาการให้ผู้สนใจทั่วไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้ว

นโยบายนี้เป็นการผลักดันของสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย (Academic Senate) ที่เตรียมผลักดันเรื่องนี้มากว่า 6 ปี โดยจะมีผลต่องานวิจัยหลังวันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป (และบังคับใช้กับแคมปัสทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน 2014) งานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจะสามารถเข้าถึงได้ฟรีจากเว็บ eScholarship ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามปกติแล้ว University of California มีงานวิจัยตีพิมพ์ปีละกว่า 40,000 ชิ้น คิดเป็น 2-3% ของงานวิจัยทั่วโลกในแต่ละปี

Jusci รายงานข่าวเรื่อง Open Access อยู่เรื่อยๆ ติดตามข่าวเก่าได้ตามแท็กนะครับ

ที่มา - University of California via Ars Technica