อัตราการแต่งงานต่ำที่สุดในศตวรรษ

By: cusycon on Sat, 20/07/2013 - 20:26

อัตราการแต่งงานต่ำที่สุดในศตวรรษ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
ผู้หญิงน้อยคนที่กำลังจะแต่งงานและพวกเธอรอนานกว่าที่จะเข้าพิธีเมื่อพวกเธอตัดสินใจที่เดินเข้าพิธีดังกล่าว ข้อมูลนี้ได้จาก ข้อมูลครอบครัว จากศุนย์เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวและการแต่งงาน หรือ Family Profile from the National Center for Family and Marriage Research (NCFMR) มหาวิทยาลัย Bowling Green State

จากรายงานเรื่อง แต่งงาน : กว่าศตวรรษของการเปลี่ยนแปลง อัตราการแต่งงานในประเทศอเมริกาคือ 31.1 ซึ่งต่ำที่สุดในศตวรรษ นั่นเท่ากับการแต่งงาน 31 ครั้งต่อ ผู้หญิง 1000 คนที่แต่งงานแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับปีคริสตศักราชที่ 1920 เมื่ออัตราการแต่งงานสูงจนน่าแปลกใจที่ ร้อยละ 92.3 ตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่ 1970 อัตราการแต่งงานลดลงถึงกว่าร้อยละ 60 การแต่งงานไม่ได้เป็นหน้าที่ที่ต้องทำอีกต่อไปแล้ว ดร. ซูซาน บราว์น (Susan Brown) ผู้อำนวยการร่วม ของ NCFMR กล่าว การแต่งงานเป็นแค่หนึ่งในหลายๆตัวเลือกเท่านั้น ที่น่าสนใจคือหลายๆคู่เลือกที่จะอยู่ร่วมกัน และหลายๆคนชอบที่จะยังคงสถานะโสด นอกจากนี้ อายุเฉลี่ยของผู้หญิงสำหรับการแต่งงานครั้งแรกก็สูงที่สุดในรอบศตวรรษ คือประมาณ 27 ปี อายุของการแต่งงานครั้งแรกสำหรับผู้หญิงและผู้ชายมาถึงจุดที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างคงที่ ดร. เวนดี้ แมนนิ่ง (Wendy Manning) ผู้อำนวยการร่วมของศุนย์กล่าว มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราส่วนของผู้หญิงที่แยกกันอยู่หรือหย่า ในปี คริสตศักราชที่ 1920 น้อยกว่าร้อยละ 1 ของผู้หญิงยังคงความแตกต่างนั้น ในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 15 อัตราการหย่ายังสูงในประเทศอเมริกา และหลายๆคนในปัจจุบันมีแนวโน้มน้อยที่จะแต่งงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ดร. บราว์น (Brown) รายงาน อัตราการแต่งงานลดลงในทุกๆเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ แต่กลุ่มที่ลดลงมากที่สุดคือคนอเมริกาเชื้อสายแอฟริกัน เช่นเดียวกัน การศึกษา ภายใน 50 ปีที่ผ่านมาก ในทำนองเดียวกัน มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในร้อยละของผู้หญิงที่แต่งงานภายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และลดลงมากที่สุดท่ามกลางผู้หญิงที่ไม่ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลาย ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง 100 ปี สถิติการแต่งงานและหย่าร้างของประเทศอเมริกา ระหว่างปี คริสตศักราชที่ 1867 ถึง 1967 ซึง มาจากศูนย์ควมคุมโรค และ ศูนย์สิถิติสุขภาพแห่งชาติ รวมถึง สำนักงาน และ สำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯ โครงการได้รับการสนับสนุนด้วยเงินทุนวิจัยจาก กรมสุขภาพและบริการ สำนักงานผู้ช่วยเลขาธิการการนโยบายและการประเมิน
ที่มา
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130718142425.htm

3 Comments

a08's picture
  • เช่นเดียวกัน การศึกษา ภายใน 50 ปีที่ผ่านมาก -> เช่นเดียวกับผลการศึกษาใน 50 ปีที่ผ่านมา

  • ที่มา ใช้ [ข้อความ] กับ (ลิงค์) ติดกันโดยไม่มีคำว่า "กับ" เลยครับ

คหสต: ขอบพระคุณที่สละเวลามาเขียนบทความครับ คิดว่าถ้าเเบ่งเป็นย่อหน้าจะทำให้อ่านง่ายขึ้นนะครับ
/รอคนอื่นมาแก้ต่อ 55555

terminus's picture

ไม่จำเป็นต้องแปลแบบถอดคำต่อคำก็ได้ครับ อ่านแล้วแปลตามสำนวนของเราเอง

  • ถ้าจะใส่ลิงค์ทำแบบนี้

[ชื่อเว็บ](http://www.1234.abc)

  • การขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้เคาะ enter สองครั้ง
-Rookies-'s picture

+1 พยายามอ่านแล้วสรุปหรือเปลี่ยนเป็นสำนวนตัวเอง เพราะการเรียงประโยคภาษาต่างประเทศมันไม่เหมือนภาษาเรา แปลมาตัวต่อตัวมันจะอ่านแล้วขัด ๆ งง ๆ ครับ