Amazon เปิดหน้าร้านสำหรับ "เครื่องพิมพ์สามมิติ"

By: lew
Writer
on Sat, 15/06/2013 - 21:12

เครื่องพิมพ์สามมิตินับเป็นแนวทางใหม่สำหรับการขายสินค้าดิจิตอลจากเดิมที่เคยจำกัดว่าจะต้องเป็นสินค้าประเภทเนื้อหา เช่น เพลง, ภาพยนตร์, หรือหนังสือ จึงจะสามารถขายเป็นสินค้าดิจิตอลได้ มาเป็นสินค้าวัตถุทั่วไปก็สามารถซื้อขายกันผ่านดิจิตอลได้ อย่างที่ทุกวันนี้มีแม้แต่ปืนสามมิติที่สามารถดาวน์โหลดพิมพ์เขียวมาพิมพ์ปืนใช้งานกันได้ เว็บขายสินค้าออนไลน์อย่าง Amazon ก็เริ่มเห็นความเติบโตของวงการนี้แล้วเปิดหน้าร้านเครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นมาเฉพาะ

ตัวหน้าร้านนี้ไม่ได้ขายสินค้าเฉพาะ แต่เป็นการรวมเอาหมวดหมู่ของสินค้าที่มีอยู่แล้วอย่างเครื่องพิมพ์สามมิติ, เส้นใยพลาสติกสำหรับการพิมพ์, ตลอดจนเครื่องมือและหนังสือความรู้สำหรับการพิมพ์สามมิติ

เห็นราคาเครื่องพิมพ์อยู่ในช่วงสี่หมื่นบาทขึ้นไป จนถึงพลาสติกที่ราคากิโลกรัมละพัน การใช้เครื่องพิมพ์แบบคุ้มกว่าการเดินออกไปซื้อจานชามคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆ

ที่มา - Amazon

1 Comment

hisoft's picture

นึกว่าจะให้ส่งแบบเข้าไปแล้วพิมพ์ให้

The Phantom Thief