สงครามยาคุมกำเนิด, FDA อนุญาตให้จำหน่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินให้เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป

By: lew
Writer
on Tue, 07/05/2013 - 14:51

ประเด็นการคุมกำเนิดเป็นประเด็นทางการเมืองในหลายประเทศทั่วโลก ประเทศที่มีการถกเถียงเรื่องนี้มากๆ เช่น ฟิลิปปินส์ที่เพิ่งผ่านกฎหมายคุมกำเนิดมาได้ ในสหรัฐฯ ประเด็นเดียวกันแต่กำลังเดินหน้าไปอีกระดับเมื่อการต่อสู้ว่าร้านขายยาจะสามารถขายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินให้แก่เยาวชนได้หรือไม่

ก่อนหน้านี้ FDA (อย. ของสหรัฐฯ) อนุญาตให้ขายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินให้กับหญิงอายุเกิน 17 ปีเท่านั้น หากเป็นกรณีอื่นๆ จะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ แต่ถูกฟ้องจนกระทั่งศาลยกเลิกคำสั่งนี้ และสั่งให้ FDA ต้องอนุญาตให้หญิงทุกคนเข้าถึงยาคุมกำเนิดฉุกเฉินได้ภายใน 30 วัน เมื่อผ่านมาใกล้ครบกำหนด FDA ปรับคำสั่งของตัวเองเป็นการอนุญาตให้หญิงอายุเกิน 15 ปีสามารถสั่งซื้อยาคุมกำเนิดฉุกเฉินได้

คำสั่งของ FDA สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มเรียกร้องสิทธิในการคุมกำเนิด และทางฝั่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ก็ระบุว่าจะดำเนินการคัดค้านคำสั่งนี้ต่อไป

คำสั่งของ FDA นั้นนอกจากระบุอายุแล้ว ยังสั่งให้ร้านขายยาต้องขอเรียกดูหลักฐานอายุจากผู้ซื้อทุกครั้ง เช่น ใบขับขี่, พาสปอร์ต, ไปจนถึงสูติบัตรหากจำเป็น

ที่มา - Washington Post, The Economist