การที่เชื่อว่า "การออกกำลังกายทำให้ผอม" ทำให้อ้วน

By: mementototem
Writer
on Fri, 29/03/2013 - 16:59

หลายคนเชื่อว่า การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น นั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมากสักเท่าไหร่ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อ้วน และเมื่อรู้ตัวว่าอ้วนเกินไป เนื่องจากเพื่อนทัก กางเกงเริ่มคับ หรือถูกหมอสั่งให้ลดน้ำหนักก็ตามแต่ เราก็มักจะนึกถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม หรือลดน้ำหนักอยู่ 2 ทฤษฎี นั่นคือ การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย

ในหลายคน การออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ไม่ได้ทำให้พวกเขาผอมลงเท่าที่ควร ส่วนคนที่เลือกใช้การควบคุมน้ำหนัก กลับทำให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ ทั้ง ๆ ที่การออกกำลังกายให้ผลดีต่อร่างกายหลาย ๆ อย่างมากกว่าการควบคุมอาหาร แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้น

Brent McFerran นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน เชื่อว่า ความเชื่อของเราเป็นตัวชี้นำสไตล์การบริโภคของเรา คนที่เชื่อว่า การออกกำลังกายช่วยให้ผอมลงได้มักจะละเลยการควบคุมอาหาร พวกเขาจึงบริโภคมากเกินความจำเป็น จึงทำให้น้ำหนักไม่ลด และอาจจะทำให้อ้วนขึ้นในบางคน

เพื่อทดสอบความเชื่อนี้ เขาได้หาอาสาสมัครชาวเกาหลีมาระบุสาเหตุของความอ้วน โดยให้เลือกระหว่าง การบริโภคอาหารที่มากเกินไป การออกกำลังกายน้อยเกินไป และพันธุกรรม สาเหตุที่ใส่พันธุกรรมมาด้วย เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่า ความอ้วนเป็นผลมาจากพฤติกรรมของเรามากกว่าพันธุกรรมนั่นเอง

ผลที่ได้คือ มีอาสาสมัคร 90% ที่เลือกระหว่าง การบริโภคอาหารมากเกินไป และการออกกำลังกายน้อยเกินไป เมื่อเขาวัดน้ำหนัก และส่วนสูงของอาสาสมัครทั้งหมด เพื่อใช้ในการคำนวนหาดัชนีมวลกาย หรือค่า BMI* แล้วก็พบว่า คนที่เชื่อว่า ความอ้วนเกิดจากการบริโภคอาหารมากเกินไป จะมีค่า BMI น้อยกว่า คนที่เชื่อว่า ความอ้วนเกิดจากการออกกำลังกายน้อยเกินไป และถ้ามองลึกลงไป จำนวนอาสาสมัครที่อ้วน และเชื่อในทฤษฎีออกกำลังกายนั้นมีจำนวนมากกว่าอาสาสมัครที่อ้วน แต่เชื่อในทฤษฎีการควบคุมอาหารอยู่ถึง 2 เท่า

และเพื่อยืนยันผลการทดลองข้างต้น McFerran ได้ทำการทดลองเพิ่มเติม โดยหาอาสาสมัครวัยกลางคนชาวอเมริกัน ให้ระบุความเชื่อมโยงสำคัญ ๆ ของปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีทั้ง ความเครียด การศึกษา ผลทางการแพทย์ รวมทั้งการออกกำลังกาย และอาหารการกิน ผลที่ได้ก็เหมือนเดิมคือ คนที่เชื่อทฤษฎีการควบคุมอาหารจะมีค่า BMI น้อยกว่า คนที่เชื่อทฤษฎีการออกกำลังกาย ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนกว่า อุปนิสัยการบริโภคคือสาเหตุสำคัญของความอ้วน เขาได้ทำการทดลองแบบเดียวกันนี้ในฝรั่งเศสด้วย และผลก็เป็นเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ McFerran ยังทำการทดลองอีกอย่างหนึ่งในแคนาดา คือ ให้อาสาสมัครมาตอบคำถามเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องน้ำหนักตัว และให้ทำแบบสำรวจที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา โดยให้รางวัลตอบแทนเป็นช็อคโกแลต McFerran พบว่า คนที่เชื่อในทฤษฎีออกกำลังกายจะรับประทานช็อคโกแลตมากกว่าคนที่เชื่อทฤษฎีควบคุมอาหาร

สาเหตุที่ผลการทดลองออกมาเป็นเช่นนี้ เพราะว่า คนที่เชื่อว่า การออกกำลังกายจะทำให้ผอม มักจะไม่สนใจในเรื่องการกินมากนัก ถือว่าจะรับประทานอะไรไปก็ได้ เดี๋ยวไปออกกำลังกายก็เผาผลาญหมดไปเอง ส่วนคนที่เชื่อเรื่องการควบคุมอาหาร มักจะเลือกรับประทานอาหาร เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนัก

ถึงแม้ว่าการออกกำลังกายจะไม่มีผลต่อการควบคุมน้ำหนักมากนัก แต่การออกกำลังกายช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น การเผาผลาญดีขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น รวมทั้งกล้ามเนื้อยังกระชับขึ้นด้วย ดังนั้น หากต้องการที่จะควบคุมน้ำหนัก การควบคุมอาหาร และออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำคู่กัน ผอมอย่างเดียวแต่ร่างกายอ่อนแอ ไม่มีเรี่ยวมีแรงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ

ใครสนใจอ่านเอกสารฉบับเต็มสามารถอ่านได้จาก Lay Theories of Obesity Predict Actual Body Mass

ที่มา: Huffington Post

  • ดัชนีมวลกาย (BMI) หาได้จาก เอาน้ำหนักตัว (ก.ก.) หารด้วย กำลังสองของส่วนสูง(ม.) (mass (kg)/height (m)2) ถ้าอยู่ระหว่าง 18.5 - 25 แสดงว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ, น้อยกว่า 18.5 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์, สูงกว่า 25 ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ แต่ในคนเอเชียเกณฑ์นี้มักใช้ไม่ได้เนื่องจากโครงสร้างของคนเอเชียเล็กกว่าชาวตะวันตก สำหรับคนเอเชีย ถ้าค่า BMI มากกว่า 23 ก็จะถือว่าน้ำหนักเกินแล้ว

  • เนื่องจากค่า BMI ใช้ไม่ค่อยได้ผลในคนเอเชีย จึงนิยมใช้การวัดรอบเอวแทน (จุดกึ่งกลางระหว่างส่วนบนสุดของกระดูกสะโพกกับซี่โครงซี่สุดท้าย) ในชายไม่ควรเกิน 90 ซ.ม. ในหญิงไม่ควรเกิน 80 ซ.ม.

6 Comments

virusfowl's picture

สาเหตุที่ผลการทดลองออกมาเป็นเช่นนี้ เพราะว่า คนที่เชื่อว่า การอออกกำลังกายจะทำให้ผอม มักจะไม่สนใจในเรื่องการกินมากนัก ถือว่าจะรับประทานอะไรไปก็ได้ เดี๋ยวไปออกกำลังกายก็เผาผลาญหมดไปเอง
ส่วนคนทีเชื่อเรื่องการควบคุมอาหาร มักจะเลือกรับประทานอาหาร เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนัก

ออกกำลังกาย อ เกินมาตัวครับ
ทีเชื่อ > ที่เชื่อ

a08's picture

/หยิบสายวัด
อ้าวว เอวตูอยู่ไหนฟะ ทำไมมันเป็นก้อนเดียวกันหมดเลย = = 55555
พูดเล่นครับ อิอิ

hisoft's picture

กางเกงยีนส์เอว 30 ก็ยังเอวหลวมโครก แต่ขาอ่อนกับน่องเกือบแน่นซะงั้น ไม่มีทางเลือก (T^T)

The Phantom Thief