รางวัลพระราชทานราชินีอลิซาเบธเพื่อวิศวกรรมได้ผู้ชนะ 5 คนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในอินเทอร์เน็ต

By: lew
Writer
on Tue, 19/03/2013 - 03:25

รางวัลพระราชทานราชินีอลิซาเบธเพื่อวิศวกรรม (Queen Elizabeth Prize for Engineering) มูลค้่าหนึ่งล้านปอนด์สำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีคุณูปการสำหรับวิศวกรรมที่สำคัญของโลก ได้ผู้ชนะกลุ่มแรกได้แก่ วิศวกรห้าคนที่มีส่วนสำคัญต่ออินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้ ได้แก่ Robert Kahn, Vinton Cerf, และ Louis Pouzin จากการออกแบบโปรโตคอลพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต Tim Berners Lee ผู้ออกแบบ HTTP และ HTML จนมาเป็น WWW ทุกวันนี้ และ Marc Andreessen ผู้พัฒนาเบราว์เซอร์ Mosaic ที่พัฒนากลายเป็น Netscape และไฟร์ฟอกซ์ในทุกวันนี้

ทางมูลนิธิ Queen Elizabeth Prize for Engineering ระบุถึงความสำคัญของอินเทอร์เน็ตว่ามันเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงประชากรถึงหนึ่งในสามของโลก ทุกปีมันนำข้อมูลนับเพตราไบต์ส่งไปมา มากกว่าหนังสือทุกเล่มที่เขียนขึ้นในประวัติของมนุษยชาติรวมกัน

ผู้ชนะทั้งหมดจะได้เข้าเฝ้าราชินีอลิซาเบธในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อรับรางวัล

ที่มา - QEPrize

1 Comment

banky118's picture

อ่านหัวข้อแล้วชื่อ Vinton G. Cerf ลอยมาก่อนจะอ่านเนื้อหาซะอีก