อังกฤษประกาศยกเลิกผลสอบเลือกโรงพยาบาลอินเทิร์น 7,000 คน

By: lew
Writer
on Thu, 28/02/2013 - 01:37

สำนักงานโครงการแพทย์พื้นฐาน (UK Foundation Program Office - UKFPO) ของอังกฤษประกาศยกเลิกผลสอบแพทย์ในปีสุดท้ายเพราะความผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจ ทำให้นักเรียนแพทย์ปีสุดท้ายที่เลือกโรงพยาบาลเพื่อออกอินเทิร์นและได้รู้ผลโรงพยาบาลแล้วต้องรอคะแนนใหม่ที่ตรวจด้วยมือ และเริ่มกระบวนการเลือกโรงพยาบาลใหม่

UKFPO ระบุว่าความผิดพลาดนี้เกิดจากระบบสแกนข้อสอบทำให้ผลคะแนนที่ออกมาเป็นไปได้ว่าจะผิดพลาด ทางกรรมการจึงต้องนำกระดาษคำตอบกลับมาตรวจด้วยมือใหม่ทั้งหมด

การเลือกโรงพยาบาลเพื่อออกอินเทิร์นสร้างความเครียดให้กับเหล่านักเรียนแพทย์จำนวนมาก นักเรียนบางคนได้โรงพยาบาลที่เลือกไว้เป็นอันดับหนึ่งไปแล้วต้องกลับมานั่งลุ้นผลคะแนนอีกครั้ง สร้างความเครียดให้กับผู้เข้าสอบ

ทางกรรมการสอบระบุว่าจะตรวจข้อสอบใหม่ให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์

ที่มา - BBC

4 Comments

-Rookies-'s picture

อู้ววว นึกว่าจะมีแต่ O-NET เมืองไทย ไม่ยูนีคนะแล้ว

BLiNDiNG's picture

"ระบบสแกนข้อสอบ" ทำงานผิดพลาด ยังเอามาตรวจใหม่แก้ไขได้
แต่ "ออกข้อสอบ" ล้มเหลว (ติดๆกันหลายๆปี) เนี่ย..................
T^T