รัฐบาลโอบามาสั่งหน่วยงานภาครัฐเปิดเผยผลงานวิจัยแก่สาธารณะ

By: mk
Writer
on Sat, 23/02/2013 - 22:58

ในวงการวิจัยมีนโยบายที่เรียกว่า "open access" หรือการเปิดเผยรายงาน-ผลการวิจัยต่อสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะขัดกับธรรมเนียมของวงการที่หารายได้จากการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (ที่ต้องเสียค่าสมาชิกเพื่อเข้าไปพิมพ์-อ่านบทความ)

ล่าสุดรัฐบาลโอบามามีนโยบายว่างานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ที่ใช้งบประมาณจากภาษีประชาชน สมควรต้องเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และล่าสุดสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี (Office of Science and Technology Policy) มีคำสั่งว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่มีงบวิจัยและพัฒนาเกิน 100 ล้านดอลลาร์ต่อปี จำเป็นต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 1 ปีหลังเผยแพร่ผลงาน

ที่มา - White House

1 Comment

-Rookies-'s picture

ตปท. จะเข้าถึงได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ย แต่คงห้ามไม่ได้อยู่แล้วล่ะเนอะ