มหาวิทยาลัย NUS ในสิงคโปร์ยกเลิกการห้ามขายถุงยางอนามัยในวิทยาเขต

By: lew
Writer
on Fri, 08/02/2013 - 22:37

ความคิดต่อต้านการขายถุงยางอนามัยในมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของไทย แม้แต่ในประเทศเจริญแล้วอย่างสิงคโปร์ในมหาวิทยาลัย National University of Singapore (NUS) ก็เคยมีคำสั่งห้ามไม่ให้ขายถุงยางอนามัยในมหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยร้าน The Guardian ระบุว่าทางมหาวิทยาลัยได้ห้ามขายสินค้าวางแผนครอบครัวในวิทยาเขตตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา

แต่สัปดาห์นี้ทางมหาวิทยาลัยได้ตอบคำถามของนักศึกษาว่าการสั่งห้ามนี้เป็น "ความเข้าใจผิด" และได้แก้ไขความเข้าใจผิดกับร้านค้าในมหาวิทยาลัยแล้ว

ร้าน The Guardian ในวิทยาเขตเริ่มวางจำหน่ายถุงยางอนามัยอีกครั้งหลังมีทางมหาวิทยาลัยตอบอีเมลกับนักศึกษา

ที่มา - Bloomberg