พบกระดูกของ Richard III กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ยอร์ค

By: lew
Writer
on Tue, 05/02/2013 - 01:58

กษัตริย์ริชาร์ดที่สาม (Richard III) เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ยอร์คซึ่งได้ชื่อว่าแย่งบัลลังค์จากหลานของตัวเอง จากการขึ้นสู่ตำแหน่งในฐานผู้สำเร็จราชการแทนของเอ็ดเวิร์ดที่ห้า สุดท้ายเอ็ดเวิร์คและน้องชายก็ถูกขังใน Tower of London และหายตัวไปทั้งคู่ แต่บัลลังค์ของริชาร์ดก็ไม่ได้ยั่งยืนนัก หลังจากขึ้นครองราชย์ไม่นานราชวงศ์ทิวดอร์ก็ขึ้นชิงบัลลังค์จบรัชกาลเพียงภายใน 26 เดือน ช่วงปี 1483 ถึง 1485

แต่ปัญหาคือสุสานของริชาร์ดถูกทำลายไปในช่วงปี 1500-1600 ทีมนักประวัติศาสตร์จึงตามหาสุสานนี้และพบในเวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากขุดค้น โดยศพอยู่ภายใต้ลานจอดรถแห่งหนึ่งในเมือง Leicester แม้ตำแหน่งจะตรงตามบันทึก แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้

ทีมนักวิจัยติดตามตระกูลของราชวงศ์ทิวดอร์สายผู้หญิงเพื่อตรวจพิสูจน์ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอและพบว่าน้องสาวของริชาร์ดคือ แอนแห่งยอร์ค มีผู้สืบสายเลือดสายผู้หญิงนี้มาอีกถึง 17 รุ่น เป็นหญิงชาวแคนาดาชื่อว่า Joy Ibsen พบว่าไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอรูปแบบที่ค่อนข้างเฉพาะตรงกันกับกระดูกที่พบ

ในฝั่งผู้ชายนั้นทีมวิจัยได้ตัวอย่างดีเอ็นเอจากผู้สืบสายเลือดเอ็ดเวิร์ดที่สามจำนวนหนึ่งที่มีโครโมโซม Y แบบเดียวกับริชาร์ด

หล้กฐานที่ทีมงานใช้ยืนยันว่าโครงกระดูกเป็นของริชาร์ดที่สาม รวมได้แก่หลักฐานดีเอ็นเอ, หลักฐานการวิเคราะห์โครงกระดูก, หลักฐานสถานที่ขุดพบ, และค่าคาร์บอนที่ระบุถึงช่วงเวลาโครงกระดูก ทั้งหมดชี้ตรงกันว่าศพที่พบนั้นเป็นของริชาร์ดที่สามจริง

เรื่องราวชองริชาร์ดที่สามถูกเขียนกลายเป็นบทละครของเชคสเปียร์ในภายหลัง

ที่มา - University of Leicester

2 Comments

virusfowl's picture
  • หล้กฐานที่ทีมงานใช้ยืนยันว่าโครงกระดูกเป็นของริชาร์ดที่สาม รวมได้แก่ << หลักพิมพ์ไม้หันผิดเป็นไม้โทครับ
  • เรื่องราวชองริชาร์ดที่สามถูกเขียนกลายเป็นบทละคร << ชอง > ของ