โทรจัน: วิธีหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกัน

By: mementototem
Writer
on Mon, 04/02/2013 - 20:23

ในทางการแพทย์ เราสามารถใช้อนุภาคนาโนช่วยนำยาให้เข้าถึงเซลล์ หรือเนื้อเยื่อ อย่างเช่น เซลล์มะเร็ง แบบจำเพาะเจาะจงได้ แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่า ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์มักจะทำลายอนุภาคนาโนเหล่านี้ทิ้งก่อนที่จะถึงเป้าหมายภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่มันเข้าสู่ร่างกาย

ทางกลุ่มนักวิจัยที่สถาบันวิจัยทางการแพทย์เมโทดิสท์ (Methodist Hospital Research Institute) ซึ่งนำโดย Ennio Tasciotti ได้พบวิธีการที่ช่วยให้อนุภาคนาโนเหล่านี้ อยู่ในร่างกายได้นานขึ้น โดยการดึงเอาเยื่อบุผิวของเม็ดเลือดขาวจากตัวผู้ป่วยออกมาโดยไม่ให้เสียหาย แล้วนำไปเคลือบผิวของอนุภาคนาโนที่มีแกนกลางเป็นซิลิโคนสังเคราะห์ การทำแบบนี้ ทำให้ ไม่มีโปรตีนไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันจึงคิดว่า อนุภาคเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย มันจึงปลอดภัยไม่โดนกำจัดทิ้ง ทางนักวิจัยเรียกเทคนิคนี้ว่า LeukoLike Vectors (LLVs)

เทคนิค LLVs ช่วยให้อนุภาคนาโนอยู่ในร่างกายได้หลายชั่วโมง ก่อนที่เยื่อบุผิวจะเสียหายจนหมด มันจึงใช้ในการควบคุมปริมาณยาที่จะปลดปล่อยออกมาได้ และเมื่อรวมกับการแต้มโปรตีน อนุภาคนาโนเหล่านี้จะไปถึงเป้าหมายแบบเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อที่อักเสบ บาดเจ็บ ไปจนถึงเซลล์มะเร็ง ผ่านทางเส้นเลือด และเมื่อเยื่อบุผิวเสียหายจนหมด อนุภาคนาโนก็จะถูกกำจัดตามธรรมชาติ

สาเหตุที่นักวิจัยเลือกใช้เยื่อบุผิวของเม็ดเลือดขาวจากตัวผู้ป่วย แทนที่จะใช้เยื่อบุผิวที่สังเคราะห์ขึ้น เพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์ และใช้ได้ผลแน่นอน แต่เนื่องจากเม็ดเลือดขาวมีจำนวนจำกัด พวกเขาจึงต้องหาวิธีที่จะใช้เยื่อบุผิวจำนวนน้อยที่สุด แต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนการสังเคราะห์เยื่อบุผิวขึ้นมาใช้นั้น มันอยู่ในแผนสำหรับอนาคตข้างหน้า

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Nature Nanotechnology dx.doi.org/10.1038/nnano.2012.212

ที่มา: Phys.org

อนุภาคนาโนที่เคลือบด้วยเยื่อบุผิวเซลล์เม็ดเลือดขาว (สีส้ม) กำลังเกาะอยู่บนเซลล์เม็ดเลือดขาวฟาโกไซต์ (สีฟ้า) โดยไม่ถูกจับกิน หรือทำลายทิ้ง - เครดิต: Phys.org
อนุภาคนาโนที่เคลือบด้วยเยื่อบุผิวเซลล์เม็ดเลือดขาว (สีส้ม) กำลังเกาะอยู่บนเซลล์เม็ดเลือดขาวฟาโกไซต์ (สีฟ้า) โดยไม่ถูกจับกิน หรือทำลายทิ้ง — เครดิต: Phys.org

2 Comments

Bunny Burrow's picture

น่าสนใจดีจังค่ะ
ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เยื่อบุเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือเปล่า ถ้าเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นได้ (เช่นเยื่อบุเซลล์เม็ดเลือดแดง) ก็น่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องทีี่ว่าปริมาณเยื่อบุเซลล์นะคะ :)