สหภาพยุโรปให้เงินทุนโครงการ Graphene Flagship พันล้านยูโรระยะเวลาสิบปี

By: lew
Writer
on Sun, 03/02/2013 - 14:46
Topics: 

คณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission - EC) ประกาศให้ทุนกับกิจการร่วมค้า Graphene Flagship เป็นระยะเวลาสิบปี รวมมูลค่าเงินสนับสนุนหนึ่งพันล้านยูโร โดยกิจการร่วมค้านี้เป็นการร่วมกับระหว่างบริษัทเอกชนใหญ่ๆ อย่างโนเกีย, อิริคสัน, และหน่วยงานการศึกษาอีก 126 แห่ง

เงินก้อนแรกของ Graphene Flagship จะมีมูลค่า 54 ล้านยูโร เป็นระยะเวลา 30 เดือน ช่วงแรกจะโฟกัสอยู่กับเทคโนโลยีการสื่อสารและการขนส่ง หลังจากนั้นจึงขยายกลุ่มออกไปเป็น 20 ถึง 30 กลุ่ม

ความคาดหวังของสหภาพยุโรปในการลงทุนครั้งนี้คือการนำกราฟีนออกจากห้องแลปให้สามารถผลิตในเชิงการค้าได้อย่างจริงจัง

ที่มา - The Register, Nokia Conversation

2 Comments

-Rookies-'s picture

ข่าวดีฝุด ๆ ชอบคลิปครับ น่ารักดี เข้าใจง่าย